Kierrätysyhteiskunnan keskeiset linjaukset tehdään eduskunnassa ja taloyhtiöiden jätekatoksissa

L&T on palveluidensa kautta näkyvä osa yhteiskunnan arkea. Pyrimme olemaan hyvä yrityskansalainen huolehtimalla siitä, että yhtiö ja henkilöstömme noudattavat yhteiskunnan sääntöjä ja määräyksiä.

Haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kehittää keinoja ja ratkaisuja, joilla edistetään siirtymistä  kierrätysyhteiskunnan kautta kestävään kiertotalouteen. Onnistumme siinä parhaiten yhdessä asiakkaidemme, viranomaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Kestävän liiketoiminnan suunnannäyttäjä

Olemme tunnistaneet keskeiset sidosryhmämme ja kartoittaneet heidän yhtiömme toimintaan kohdistamia odotuksia. Keskeiset sidosryhmämme eli oma henkilöstömme, nykyiset ja potentiaaliset asiakkaamme, sijoittajat, poliittiset päättäjät, viranomaiset ja muut alan vaikuttajat, potentiaaliset työntekijämme sekä media odottavat meiltä vastuullista toimintaa.

L&T:n odotetaan olevan kestävän liiketoiminnan suunnannäyttäjä, joka kehittää alan yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan. Suurena työllistäjänä meidän edellytetään olevan myös vastuullinen työnantaja, joka kohtelee henkilöstöään hyvin ja tasapuolisesti. Lisäksi meidän toivotaan lisäävän vuorovaikutustamme eri sidosryhmiemme kanssa ja kehittävän palveluitamme innovatiivisesti.

Tavoitteena vuorovaikutuksen lisääminen

Tulevina vuosina panostamme avoimuuteen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Olemme rakentaneet sidosryhmätutkimuksemme pohjalta toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista seuraamme systemaattisesti ja tavoitteellisesti. 

Erityisesti haluamme lisätä asiakkaidemme kuuntelua ja kehittää toimintaamme ja palveluitamme asiakasymmärryksen pohjalta. Lisäksi etsimme aktiivisesti keinoja oman henkilöstömme henkilöstökokemuksen ja vireen parantamiseksi.​