Avainluvut

 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
 
Liikevaihto, MEUR
661,8
646,3
639,7
 
Liikevoitto, MEUR
50,5
49,9
48,5
 
Voitto ennen veroja, MEUR
50,1
47,7
26,6
 
Oman pääoman tuotto, %
20,0
18,2
8,7
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
17,4
16,5
15,4
 
Gearing, %
17,3
19,8
25,2
 
Omavaraisuusaste, %
50,4
46,5
46,3
 
Bruttoinvestoinnit, MEUR
41,6
49,6
44,7
 
Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä
7 931
8 085
7 830
 
Osakekohtainen tulos, EUR (EPS)
1,13
0,98
0,47
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR
1,99
2,33
2,06
 
Osinko/osake, EUR
0,92 *
0,85
0,75
 
* Hallituksen ehdotus

Liikevaihto

Liikevoitto

Liikevaihdon jakautuminen: Suomi ja muut maat

Henkilöstö vuoden lopussa koko- ja osa-aikaiset yhteensä

Varojenjako

Investoinnit toimialoittain

Hallussa olevat materiaalivirrat