luomme paikallista hyvinvointia

​​L&T on toimintapaikkakunnillaan merkittävimpien työnantajien joukossa. Maksetuilla palkoilla ja veroilla sekä aine-, tavara- ja palveluostoilla on huomattava vaikutus kuntatalouteen sekä talousalueen muuhun elinkeinotoimintaan.

taLOUDELLISEN HYÖDYN JAKAUTUMINEN

Toimintamme keskeisimmät suorat rahavirrat syntyvät asiakkaiden palvelumaksuista, henkilöstön palkoista, palkkioista ja sosiaalikuluista, veroista, palvelu- ja tavarahankinnoista, korvauksista rahoittajille ja osakkeenomistajille sekä investoinneista.


L&T:N VEROJALANJÄLKI

Läpinäkyvä verojalanjäljen raportointi on keskeinen osa L&T:n vastuullisuustyötä. Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi L&T:n verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

L&T noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä L&T:n verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, joissa L&T:llä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista L&T:llä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisällytetty yhteenvedon tietoihin.

Tässä raportissa olennaiset verot ja maksut on luokiteltu verolajeittain. Suomen luvut on ilmoitettu erikseen ja muut maat omana kokonaisuutenaan.​​

 

 Verojalanjälki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomi
Muut toimintamaat
Yhteensä
 
Verot ja veronluonteiset maksut, MEUR
2016
2015
2016
2015
2016
2015
 
Tuloverot/yhteisöverot
10,0
9,6
0,4
0,4
10,3
9,9
 
Ennakonpidätykset palkoista ja metsämaksuista sekä lähdeverot
49,2
49,4
3,3
3,2
52,5
52,6
 
Sosiaaliturvamaksu
4,4
4,3
4,7
4,5
9,1
8,8
 
Tuotantoverot *
0,1
1,1
0,0
0,0
0,1
1,1
 
Arvonlisäverot (kulutusvero)
77,5
76,5
5,3
5,2
82,8
81,7
 
Kiinteistöverot
0,4
0,1
0,2
0,1
0,6
0,2
 
Vakuutusvero
0,6
0,6
 -
 -
0,6
0,6
 
Yhteensä
142,2
141,6
13,9
13,3
156,0
155,0
 
* Tuotantoverot sisältävät mm. itse tilitetyt jäteverot
​​


​​