ASIAKKAAN VASTUULLISUUS JA SÄÄSTÖT EDELLÄ

Palveluillamme on merkittävä rooli asiakkaidemme vastuullisuuden varmistamisessa, ympäristö- ja ilmastokuormituksen hallinnassa sekä materiaali-, energia- ja kustannustehokkuuden edistämisessä.

Autamme asiakkaitamme mittaamaan, ennakoimaan ja optimoimaan resurssien käyttöä sekä minimoimaan toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja -kustannuksia. Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme tukea toiminnan kehittämiseen muun muassa jätehuollon kartoituksilla, kehityssuunnitelmilla, ympäristöraportoinneilla ja koulutuspalveluilla.

Vuonna 2016 käynnistimme projektin, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaillemme mahdollisuus hiilijalanjäljen sijasta raportoida kierrätettyjen materiaalien korvaushyödyt eli hiilikädenjälki. Projektin tulokset konkretisoituvat vuoden 2017 aikana.

Mietimme jatkuvasti, kuinka voisimme helpottaa asiakkaidemme kierrätystä ja vuonna 2016 toimme asiakkaidemme käyttöön uusia digitaalisia palveluita. 

1. Pidennämme kiinteistöjen käyttöikää ja opastamme jätteiden lajittelussa

Pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistöistä ja opastamme jätteiden lajittelussa. Tarjoamme Joutsenmerkittyä siivouspalvelua, jossa käytetään ympäristömerkittyjä välineitä ja puhdistusaineita.

2. Luomme hyviä työskentelyolosuhteita ja autamme säästämään energiaa

Säädämme asiakkaidemme kiinteistöt tukemaan hyviä työskentelyolosuhteita ja samalla autamme säästämään energiaa ja kustannuksia. Vuonna 2016 ekokoulutetut kiinteistönhoitajamme tekivät asiakaskohteissamme 563 energiansäästöehdotusta ja energianhallintakeskuksemme tuotti 2000 raporttia toimenpide-ehdotuksineen asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Energianhallintakeskuksemme seurannassa oli 254 kiinteistöä ja noin 2500 ilmanvaihtokonetta.

3. Pidämme Suomen pyörät pyörimässä

Ulkoistamalla meille tukipalvelunsa asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Me mahdollistamme sen huolehtimalla tukipalveluista ​ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

4. Vähennämme kuljetusten ympäristövaikutuksia

Kuljetamme asiakkaidemme jätteet kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Vähennämme kuljetustemme ympäristövaikutuksia esimerkiksi ajoreittejä tehostamalla ja ajotapaa kehittämällä.

5. Jalostamme jätteet hyötykäyttöön etusijajärjestyksen mukaisesti

Etsimme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia kierrätys- ja hyötykäyttöratkaisuja kaupan, teollisuuden ja rakentamisen jätteille. Vuonna 2016 käynnistimme muovin ja tekstiilin keräyksen muutamilla paikkakunnilla. 54 prosenttia asiakkaidemme jätteistä pystyttiin kierrättämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi ja 94 prosenttia hyödyntämään muuten.

6. Toimitamme uusioraaka-aineet teollisuuden käyttöön ja vähennämme päästöjä

Teollisuusasiakkaamme korvaavat neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla tai fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Näin onnistuimme yhdessä vähentämään Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 1,0 miljoonalla CO2-tonnilla vuonna 2016.

7. Huolehdimme henkilöstöstämme

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen, mikä on kantanut hedelmää: tuoreimman henkilöstökyselymme mukaan 74 prosenttia suosittelisi L&T:tä työnantajana, vuonna 2016 sairauspoissaoloprosenttimme laski 4,8:an ja olemme neljässä vuodessa onnistuneet puolittamaan tapaturmataajutemme Suomessa.

8. Varmistamme myös alihankkijoidemme vastuullisuuden

Olemme toimintapaikkakunnillamme merkittävä työllistäjä ja investoija sekä palveluiden ja tuotteiden ostaja. Edellytämme myös alihankkijoiltamme hyviä ja luotettavia toimintatapoja sekä toimitusvarmuutta.

9. Lisäämme asiakkaidemme ympäristöosaamista

Koulutamme aktiivisesti asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme ympäristöhuollon ajankohtaisiin asioihin liittyen. Vuonna 2016 järjestimme Ympäristöakatemia-koulutuksia yhteensä 337 asiakkaalle. Näiden teemoina olivat muun muassa pakkausten tuottajavastuuta ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa koskevan lainsäädännön muutokset sekä kiertotalous. Lisäksi tuotamme asiakkaillemme sähköisiä verkkokoulutuksia. Vuonna 2016 lähes 2500 asiakkaidemme edustajaa otti osaa erilaisiin koulutuksiimme.

10. Vahvistamme kiertotalouden toimintaedellytyksiä

Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön ja jatkuvaan vuoropuheluun päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmiemme kanssa kiertotalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi.