Monimuotoinen L&T - henkilöstö lukuina

Henkilöstömme monipuolisuudesta kertovat laaja ikäjakauma ja yli 80 eri kansallisuutta. Yhteensä henkilöstöstämme 16 prosenttia on ulkomaalaistaustaista.

Vuonna 2016 työllistimme noin 8000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Rekrytoimme vuosittain noin 2000 työntekijää Suomessa, mukaan lukien noin tuhat kesätyöntekijää. 

Hyvän työvoiman saanti on muodostumassa entistä haastavammaksi erityisesti kasvukeskuksissa. Työvoiman saatavuuden varmistaminen on henkilövaltaisella alalla kriittinen menestystekijä. Siihen vaikutetaan vaihtuvuutta pienentämällä, ammattiryhmäkohtaisilla kohdennetuilla toimenpiteillä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ryhmien aktivoinnilla. Vaihtuvuus on hyvin erilaista eri ammattiryhmissä:

  • Kiinteistöpalvelut 35,8 %​ 
  • Teollisuuspalvelut 14,6 % 
  • Ympäristöpalvelut 8,6 %
  • Toimihenkilöt 15,8 % 

Vuoden 2016 aikana kävimme 58 yhteistoimintaneuvottelua, joiden seurauksena irtisanottiin 133 henkilöä. Irtisanotuista 51 oli toimihenkilöitä ja 82 työntekijöitä. Lisäksi yt-neuvottelujen seurauksena lomautettiin kuusi henkilöä. Isoissa yt-neuvotteluissa syynä oli tappiollinen ja kannattamaton toiminta.

Edistäm​me monimuotoisuutta

Haluamme edistää monimuotoisuutta ja maahanmuuttajien työllistymistä. Olemme pyrkineet aktiivisesti edistämään turvapaikkaan oikeutettujen pakolaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille työmahdollisuuksia uudenlaisella kotouttamiskoulutuksella. Projekti on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää hanketta, jossa on mukana useita työnantajia sekä instituutiosijoittajia. Uudessa mallissa perinteiseen kotouttamiskoulutukseen yhdistetään ammatillinen koulutus. Suomen valtiolla on ollut uuden toimintamallin käynnistämisessä haasteita, minkä vuoksi koulutusta ei ole päästy aloittamaan yrityksistä huolimatta. 

Projektin rinnalla L&T on kartoittanut vaihtoehtoisia tapoja, joilla voitaisiin edistää maahanmuuttajien työllistämistä, koska meillä on työpaikkoja, joita ei ole onnistuttu kantaväestön keskuudesta täyttämään.

 

 Henkilöstölukuja

 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
 
Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä
7 931
8 085
7 830
 
Suomi
7 023
7 192
7 076
 
Ruotsi
652
640
507
 
Venäjä
256
253
247
 
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna
7 199
7 099
7 257
 
Sukupuolijakauma
 
naisia, %
46
48
47
 
miehiä, %
54
52
53
 
Henkilöstö työsuhdetyypeittäin
 
vakituisia, %
93
95
94
 
määrä-aikaisia, %
7
5
6
 
kokoaikaisia, %
66
63
63
 
osa-aikaisia, %
22
24
25
 
tarvittaessa kutsuttavia, %*
12
13
12
 
Vuokratyöntekijät työntekijäryhmittäin
 
toimihenkilöt, henkilötyöpäivää
897
1 886
 
työntekijät, henkilötyöpäivää
27 146
24 063
 
Henkilöstö työntekijäryhmittäin
 
toimihenkilöitä, %
16
15
16
 
työntekijöitä, %
84
85
84
 
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus, %**
16
17
16
 
EU:n alueelta
41
43
41
 
EU:n ulkopuolelta
59
57
59
 
Keskimääräinen eläköitymisikä maittain
 
Suomi
63,8
63,1
63,1
 
Ruotsi
65
65
 
Venäjä
57,5
57
 
Sairauspoissaolot, %**
4,8
5,2
5,3
 
Tapaturmataajuus
15
11
17
 
Tavoite- ja kehityskeskustelun käyneet, %
80
85
80
 
* Työsuhdetyyppi käytössä vain Suomessa
 
** Kattaa vain L&T:n Suomen toiminnot


Henkilöstön jakautuminen toimintamaittain


Henkilöstön ikäjakauma


​​
​​