Henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa

Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti niistä saamamme palautteen perusteella.

Viimeisin henkilöstötutkimus, Meininki-kysely, toteutettiin marraskuussa 2015. L&T:läiset arvioivat siinä työskentelyn edellytyksiin, motivaatioon ja yksikön toimintaan sekä johtamiseen liittyviä asioita. Meininki kertoo meille, missä olemme onnistuneet ja missä voimme kehittyä sekä yksikkö- että yhtiötasolla.  • Kyselyn tulosten mukaan L&T:läiset ovat omistautuneita työlleen ja 82 prosenttia koki työn haastavaksi sekä mielenkiintoiseksi. Myös yhteiset toimintaperiaatteemme eli palveluasenne, vastuunkanto ja yhteispeli sekä päämäärät koettiin tavoittelemisen arvoisina. Selkein kehitettävä asia oli yksiköiden välinen yhteistyö.  Myös esimiesten viestintään ja muutosviestintään kaivattiin lisää tehoa.  Vuonna 2016 olemme työskennelleet näiden toimenpiteiden kehittämisen eteen. Kehitystoimenpiteiden toteutumista on seurattu ja vaikuttavuutta tehostettu mm. lyhytmuotoisella Meininki-SYKE-kyselyllä keväällä 2016. Seuraava varsinainen Meininki-henkilöstötutkimus toteutetaan syksyllä 2017.

  • Osana Meiningissä esille nousseita kehitystoimenpiteitä aloitimme vuonna 2016 henkilöstötyöpajojen suunnittelemisen osana asiakaskokemuksen parantamista. Vuoden 2017 aikana käynnistämme kaikille L&T:läisille suunnatut henkilöstötyöpajat, joissa kehitämme yhdessä L&T:n henkilöstö-ja asiakaskokemusta. Uskomme, että palveluyrityksessä hyvä asiakaskokemus syntyy hyvän henkilöstökokemuksen kautta, minkä vuoksi linkitämme henkilöstökokemuksen parantamisen tiiviiksi osaksi asiakaskokemuksen kehittämistä.

Systemaattista osaamis​​en kehittämistä

L&T:llä panostetaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti henkilöstön osaamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Kaikki uudet työntekijämme käyvät ensin läpi perehdytysohjelman, jonka jälkeen henkilöstön ammatillista kehittymistä tuetaan työssäoppimisen, urapolkujen, tehtäväkiertojen ja koulutusten avulla. 

  • Esimerkiksi Ympäristöpalveluissa kuljettajien lakisääteisten ammattipätevyyskoulutusten hallinnointimalli uudistettiin vuonna 2015, ja tehostuneen hallinnointimallin ansiosta koulutuspäiviä järjestettiin vuonna 2016 yhteensä 1 158. Koulutuksissa käydään läpi työturvallisuutta, ensiaputaitoja, työergonomiaa, asiakaspalvelutaitoja sekä ympäristöosaamista. 

  • Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja toimintamallin käyttöönottoa valmisteleviin valmennuksiin osallistui kaksi pilottiyksikköä kiinteistöhuollosta sekä asiakaspalvelun henkilöstöä.  

  • Palkitsimme Kuukauden työntekijät ja esimiehet kiinteistönhuollossa ja siivous- ja tukipalveluissa sekä käynnistimme loppuvuonna palkitsemisen myös Ympäristöpalveluissa. Palkitsimme yhteensä noin 60 ammattilaista hyvin tehdystä työstä.

Esimiestaidot ja yhtenäinen johtamiskäytäntö

Esimiesten osaamisesta huolehditaan esimiestyön ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön johtamiseen suuntautuvilla valmennuksilla. 

  • Vuonna 2016 jatkoimme jo edellisvuonna käynnistynyttä palvelulinjakohtaista työnjohdon KIRKASTE-valmennusohjelmaa, jossa kehitetään esimiestaitoja palvelulinjan liiketoimintaa ja kilpailuetua vauhdittavaan suuntaan. KIRKASTE-ohjelmaan on osallistunut kaiken kaikkiaan 393 esimiestä. 

  • Jatkossa kehitämme johtamistamme muun muassa uusien esimiesvalmennusten kautta. Kaikki uudet esimiehet käyvät perusesimiesvalmennuksen ja tämän lisäksi esimiestaitoja kehitetään kunkin esimiehen tarpeet huomioiden.