Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
Osake-pääoma
Muunto-erot
Suojaus-rahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-vallat-tomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Liite
 
Oma pääoma 1.1.2016
19,4
-2,9
-0,4
0,5
194,7
211,2
0,1
211,4
 
Laaja tulos
 
Tilikauden tulos
43,4
43,4
0,0
43,4
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0,0
0,0
0,0
 
  Suojausrahasto käyvän arvon muutos
0,4
0,0
0,4
0,4
 
  Muuntoerot
-0,1
0,0
-0,1
0,0
-0,1
 
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-0,1
0,4
43,4
43,7
0,0
43,7
 
Liiketoimet omistajien kanssa
 
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi
0,0
0,5
0,5
0,5
23
 
Maksetut osingot
-32,6
-32,6
-32,6
 
Palautuneet osingot
0,0
0,0
0,0
 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0,0
-32,1
-32,1
-32,1
 
Muut muutokset
0,0
0,0
0,0
 
Oma pääoma 31.12.2016
19,4
-3,0
-0,1
0,4
206,1
222,8
0,2
223,0
 
M€
Osake-pääoma
Muunto-erot
Suojaus-rahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-vallat-tomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Liite
 
Oma pääoma 1.1.2015
19,4
-3,0
-0,9
0,3
190,3
206,2
0,2
206,3
 
Laaja tulos
 
Tilikauden tulos
37,9
37,9
0,0
37,9
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0,1
0,1
0,1
 
  Suojausrahasto käyvän arvon muutos
0,5
-0,1
0,4
0,4
 
  Muuntoerot
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
 
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0,1
0,5
37,9
38,5
0,0
38,4
 
Liiketoimet omistajien kanssa
 
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi
0,1
0,2
0,3
0,3
23
 
Maksetut osingot
-29,0
-29,0
-29,0
 
Palautuneet osingot
0,0
0,0
0,0
 
Pääoman palautus
-4,7
-4,7
-4,7
 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0,1
-33,5
-33,4
-33,4
 
Muut muutokset
0,0
0,0
0,0
 
Oma pääoma 31.12.2015
19,4
-2,9
-0,4
0,5
194,7
211,2
0,1
211,4
 
Lisätietoja omasta pääomasta on liitetiedossa 22. Oma pääoma, ja omaan pääomaan kirjatuista veroista liitetiedossa 8. Tuloverot.
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.