Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin tuloslaskelma

 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.  M€
2016
2015
Liite
 
Liikevaihto
661,8
646,3
1
 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
-586,8
-572,0
 
Bruttokate
75,0
74,2
 
Liiketoiminnan muut tuotot
4,8
3,7
5
 
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-12,5
-12,9
 
Hallinnon kulut
-15,1
-13,0
 
Liiketoiminnan muut kulut
-1,8
-2,1
5
 
Liikevoitto
50,5
49,9
 
Rahoitustuotot
1,6
0,3
7
 
Rahoituskulut
-2,0
-2,5
7
 
Voitto ennen veroja
50,1
47,7
 
Tuloverot
-6,7
-9,7
8
 
Tilikauden voitto
43,4
37,9
 
Tilikauden voiton jakautuminen:
 
Emoyhtiön omistajille
43,4
37,9
 
Määräysvallattomille omistajille
0,0
0,0
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
 
Osakekohtainen tulos, €
1,13
0,98
9
 
Laimennettu osakekohtainen tulos, €
1,13
0,98