Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Rahoituslaskelma

 
 
 
 
 
M€
2016
2015
 
Liiketoiminta
 
Liikevoitto
43,1
42,5
 
Oikaisut:
 
Poistot ja arvonalentumiset
37,5
38,4
 
Myyntivoitot ja -tappiot
0,9
0,6
 
Varaukset
-1,6
1,6
 
Muut oikaisut
-0,8
2,6
 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
79,1
82,1
 
Käyttöpääoman muutos
 
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys
1,2
10,7
 
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
-1,0
-1,8
 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
1,5
2,5
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
80,8
93,5
 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
-1,9
-2,1
 
Saadut korot liiketoiminnasta
0,1
0,2
 
Maksetut välittömät verot
-11,2
-8,5
 
Liiketoiminnan rahavirta
67,8
83,2
 
Investoinnit
 
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-0,1
-
 
Ennakkomaksut konserniyrityksistä ja liiketoiminnoista
-
-0,2
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-30,0
-39,8
 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
-3,9
1,1
 
Saadut osingot investoinneista
0,1
15,1
 
Investointien rahavirta
-33,9
-23,8
 
Rahoitus
 
Maksettu konserniavustus
5,3
-31,8
 
Saatu konserniavustus
-0,3
-30,8
 
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut
6,1
-29,8
 
Lyhytaikaisten konsernin sisäisten lainojen nostot/takaisinmaksut
-1,0
-28,8
 
Pitkäaikaisten lainojen nostot
-
-27,8
 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-36,8
-26,8
 
Maksetut pääoman palautus
-32,6
-28,9
 
Omien osakkeiden hankinta
-
-4,7
 
Rahoituksen rahavirta
-59,4
-51,3
 
Rahavarojen muutos
-25,5
8,1
 
Rahavarat 1.1.
49,2
41,2
 
Rahavarat 31.12.
23,7
49,3
 
Rahavarat 31.12.
 
Rahavarat
23,6
44,2
 
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat
0,0
5,0
 
Shekkitililuotot
0,1
0,1
 
23,7
49,3
 
Rahoituslaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. tytäryhtiöiden fuusioiden, purkujen ja yhtiöittämisen vuoksi.