Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Voitonjakoehdotus

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 103 632 967,71 euroa, josta tilikauden voitto on 38 541 799,58​ euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,92 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2017.
 
Maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 378 006 kappaletta,

joten osingon kokonaismäärä olisi ​   35 307 765,52 euroa​
Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat​ ​  68 325 202,19 euroa
Yhteensä ​ ​103 632 967,71 euroa

 

Hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2016 tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 2017

Heikki Bergholm​

Eero Hautaniemi​

Teemu Kangas-Kärki

​​Laura Lares

Sakari Lassila 

Miikka Maijala

Pekka Ojanpää, toimitusjohtajaSuoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2017


KPMG Oy Ab

Lasse Holopainen
KHT