Lanseerasimme uusia kierrätystä edistäviä digikanavia ja laajensimme toimintaamme

Vuonna 2016 Ympäristöpalveluiden liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia onnistuneen myyntityön ja yrityskauppojen ansiosta ja oli 264,8 miljoonaa euroa (256,5). Liikevoitto oli 31,3 miljoonaa euroa (35,8).

Toimintaympäristössä tapahtui muutoksia, jotka vaikuttavat markkinan rakenteeseen. Kotitalouksien pakkausmateriaalit siirtyivät tuottajien vastuulle ja uusioraaka-aineiden volyymit ja hintataso olivat alhaisella tasolla.


 

Asiakkaiden vaatimustaso ympäristöasioiden hoitamisessa nousi edelleen, mikä luo meille mahdollisuuksia koko arvoketjumme hyödyntämiseen asiakasyritystemme hyväksi. Tämä näkyy esimerkiksi suurten yritysten halukkuudessa kehittää toimintaansa kiertotalouden suuntaan.

Uudistimme strategiaamme merkittävästi. Keskeiset painopistealueet ovat asiakaskokemuksen parantaminen, uusien palveluiden innovointi ja kaupallistaminen sekä kilpailukyvyn ylläpito jatkuvalla tuottavuuden parantamisella.

Kierrättämisen taika: satojatuhansia jätekuluista pois. ​
Vähemmän kallista sekajätettä, enemmän tulosta.

Vuoden 2016 keskeiset toimenpiteet ja saavutukset

 • Otimme asiakkaitamme mukaan ideoimaan palvelutarjoamamme uudistamista
 • Lanseerasimme asiakkaiden toivomia digitaalisia asiointikanavia
  • rakentamisen segmenttiin suunniteltu Raksanappi-sovellus
  • ruokahävikin vähentämiseen tarkoitettu Hävikkimestari-palvelu
  • kotitalouksien tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottava Kimppanouto
  • lisäksi avasimme Ympäristopalveluiden verkkokaupan
 • Laajensimme liiketoimintaamme Kainuun talousalueelle ja vahvistimme markkina-asemaamme Itä-Suomessa yritysostoin
 • Onnistuimme uusien suurasiakkaiden hankinnassa. Laajensimme Keskon yhteistyösopimuksen valtakunnalliseksi ja vahvistimme markkina-asemaamme muun muassa kaupan ja rakentamisen segmentissä.

Liikevaihto

liikevoitto