Keskityimme kannattavuuden varmistamiseen ja uudistumiseen

Vuonna 2016 Kiinteistöpalveluiden liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 288,3 miljoonaa euroa (282,9). Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (8,1).

Vuoden 2016 aikana siivouspalveluiden markkinatilanne jatkui haastavana kilpailutilanteen ja asiakkaiden tilankäytön tehostumisen seurauksena. Rakentamismarkkinan piristyminen näkyi hieman lisääntyneenä korjausrakentamisen palvelujen kysyntänä, mutta kokonaisuutena kiinteistöpalvelujen kysyntä pysyi edellisvuosien tasolla.


 

Kiinteistöpalvelujen strategia keskittyy lyhyellä aikavälillä toimintamallin uudistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Asiakkaiden odotuksiin uudenlaisista palvelumalleista vastaamme investoimalla palvelukehitykseen ja kohdennettuihin yritysostoihin.

Yhdistimme kiinteistöhuollon ja henkilökohtaisen palvelun.
Syntyi Talkkari. 
Vähemmän reklamaatioita, enemmän tyytyväisiä asukkaita.

​Vuoden 2016 keskeiset toimenpiteet ja saavutukset

  • Vuoden 2015 loppupuolella toteutetut tehostamistoimenpiteet näkyivät parantuneena kannattavuutena erityisesti korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan palvelulinjoilla.
  • Kiinteistötekniikkaliiketoiminnassa keskityimme vuonna 2015 ostettujen yritysten integrointiin ja kannattavuuden varmistamiseen.
  • Heinäkuussa 2016 Kiinteistöpalvelujen toimialajohtajana aloitti Tutu Wegelius-Lehtonen, joka siirtyi tehtävään konsernin toimitusketjun johtajan paikalta.
  • Jatkoimme strategiamme mukaisesti toimintamallimme uudistamista muun muassa uudistamalla liiketoiminnan tuki- ja kehitystoimintojen organisaatiota ja toimintatapoja. 
  • Syksyllä 2016 pilotoimme onnistuneesti uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmän käyttöönotot käynnistyvät vuonna 2017.​

 

Liikevaihto

Liikevoitto