Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Konsernin tunnusluvut

 

 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
 
Liikevaihto, milj. €
661,8
646,3
639,7
668,2
674,0
 
Liikevoitto, milj. €
50,5
49,9
48,5
33,2
48,4
 
% liikevaihdosta
7,6
7,7
7,6
5,0
7,2
 
Voitto ennen veroja, milj. €
50,1
47,7
26,6
30,3
43,0
 
% liikevaihdosta
7,6
7,4
4,2
4,5
6,4
 
Tilikauden voitto , milj. €
43,4
37,9
18,1
22,2
34,5
 
% liikevaihdosta
6,6
5,9
2,8
3,3
5,1
 
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille, milj. €
43,4
37,9
18,1
22,2
34,5
 
% liikevaihdosta
6,6
5,9
2,8
3,3
5,1
 
EVA, milj. €
30,7
30,3
29,1
12,4
24,1
 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. €
76,4
89,8
79,6
86,4
80,5
 
Taseen loppusumma, milj.€
452,8
465,8
458,3
496,0
481,3
 
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
20,0
18,2
8,7
10,0
15,3
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
17,4
16,5
15,4
10,6
14,4
 
Omavaraisuusaste, %
50,4
46,5
46,3
43,7
49,4
 
Gearing, %
17,3
19,8
25,2
30,4
35,3
 
Korolliset nettovelat, milj. €
38,7
41,8
52,0
64,4
82,3
 
Bruttoinvestoinnit, milj. €
41,6
49,6
44,7
32,7
49,4
 
% liikevaihdosta
6,3
7,7
7,0
4,9
7,3
 
Henkilöstö keskimäärin
7 199
7 099
7 257
8 267
8 399
 
Henkilöstö kokopäiväiset ja osa-aikaiset yhteensä
7 931
8 085
7 830
8 847
8 962
 

 Osakekohtaiset tunnusluvut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
 
Osakekohtainen tulos,€
1,13
0,98
0,47
0,57
0,89
 
Laimennettu osakekohtainen tulos,€
1,13
0,98
0,47
0,57
0,89
 
Oma pääoma/osake, €
5,81
5,51
5,34
5,46
6,01
 
Osinko / osake,€ *
0,92
0,85
0,75
0,50
0,35
 
Osinko / tulos, %
81,3
86,5
160,0
87,2
39,3
 
Pääoman palautus / osake,€
-
-
-
-
0,75
 
Pääoman palautus / tulos, %
-
-
-
-
84,2
 
Efektiivinen osinkotuotto,%
4,8
4,7
5,0
3,3
6,4
 
Efektiivinen pääomanpalautustuotto,%
-
-
-
-
5,2
 
Hinta/voittosuhde (P/E)
17,0
18,4
32,3
26,6
13,1
 
Liiketoiminnan rahavirta /osake, €
1,99
2,33
2,06
2,23
2,08
 
Tilikauden
 
alin kaupantekokurssi,€
14,37
14,54
12,75
11,60
8,59
 
ylin kaupantekokurssi,€
19,59
18,74
15,84
15,59
12,15
 
keskikurssi, €
16,96
17,25
14,31
13,81
10,55
 
viimeinen kaupantekokurssi, €
19,20
18,12
15,14
15,23
11,64
 
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. €
744,9
703,0
584,7
589,5
450,4
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
 
keskimäärin vuoden aikana
38 375 007
38 589 658
38 728 721
38 703 933
38 688 373
 
vuoden lopussa
38 378 006
38 361 153
38 617 980
38 706 627
38 692 064
 
keskimäärin vuoden aikana laimennettu
38 389 881
38 604 906
38 739 668
38 720 630
38 701 004
 
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, kpl
6 475 324
10 271 667
10 191 394
7 206 872
9 967 494
 
% keskimääräisestä osakemäärästä
16,9
26,6
26,3
18,7
25,8
 
Osakkeiden vaihto, M€
110,1
177,2
147,2
99,5
105,1
 
*  2016 Hallituksen ehdotus