Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin liikevaihto ja tulos sekä toimialakatsaukset

​Konsernin liikevaihto ja tulos

Vuoden 2016 liikevaihto oli 661,8 miljoonaa euroa (646,3 Me) ja se kasvoi 2,4 %. Liikevoitto oli 50,5 miljoonaa euroa (49,9 Me), mikä oli 7,6 % (7,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (0,98 e).

Liikevaihto kasvoi 6,6 % Teollisuuspalveluissa orgaanisesti, 1,9 % Kiinteistöpalveluissa pääosin orgaanisesti ja 3,2 % Ympäristöpalveluissa yritysostojen ansiosta. Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski 6,6 % puupohjaisten polttoaineiden vähäisen kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani erityisesti Kiinteistöpalveluissa ja oli myös Teollisuuspalveluissa vertailukautta parempi. Ympäristöpalvelujen ja Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selvästi.

Konsernin osakekohtaista tulosta paransi toisella vuosineljänneksellä emoyhtiön hallinto-oikeudelta saama lainvoimainen päätös, jonka mukaan L&T Recoil Oy:n takausvastuun perusteella vuonna 2014 maksuunpantu noin 16,7 miljoonan euron maksu on emoyhtiölle verotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin erä ei ole saatavissa konkurssipesästä takaisin. Aiemmissa katsauksissaan yhtiö on käsitellyt maksun verovähennyskelvottomana eränä asian keskeneräisyyden vuoksi. Päätöksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,09 euroa.

Toimialakatsaukset

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 264,8 miljoonaa euroa (256,5 Me). Liikevoitto oli 31,3 miljoonaa euroa (35,8 Me).

Aiemmin toteutetut yritysostot ja palveluiden kysynnän vahvistuminen jätehuollossa ja etenkin rakennussektorilla kasvattivat toimialan liikevaihtoa. 

Toimialan liikevoittoon vaikuttivat toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset kuten keräyspaperin markkinan lasku ja kotitalouksien pakkausmateriaalien siirtyminen tuottajien vastuulle. Myös uusioraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden volyymit ja hintataso olivat alhaisella tasolla.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 82,1 miljoonaa euroa (77,0 Me). Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,8 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa. Myös prosessipuhdistuksen ja viemärihuollon liikevaihto kasvoi. Vaarallisten jätteiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Koko toimialan kasvu oli orgaanista.

Kannattavuus kasvoi kaikilla palvelulinjoilla ja erityisesti ympäristörakentamisessa. Prosessipuhdistuksen ja viemärihuollon liikevoitto parani selkeästi. Parantuneen kannattavuuden mahdollisti vahva kysyntä ja toiminnan tehostaminen.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 288,3 miljoonaa euroa (282,9 Me). Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (8,1 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa.

Kiinteistöpalveluiden muut palvelulinjat paransivat selkeästi kannattavuuttaan tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta, mutta siivouksen kannattavuus laski selvästi kireänä jatkuneen hintakilpailun seurauksena. Rakentamismarkkinan piristyminen näkyi lisääntyneenä korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan palvelujen kysyntänä.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden koko vuoden liikevaihto laski 6,6 % 36,8 miljoonaan euroon (39,4 Me). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2,1 Me).

Toimialan liikevaihtoa ja liikevoittoa vertailukaudesta laskivat ennen kaikkea lyhyestä lämmityskaudesta johtuva metsäenergian alhainen kysyntä, metsähakkeella tuotetun sähkön heikko kannattavuus ja kilpailevien polttoaineiden alhainen hinta.

 

 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
10-12/2016
7-9/2016
4-6/2016
 1-3/2016
10-12/2015
 
Liikevaihto
 
Ympäristöpalvelut
66,5
68,2
68,2
61,8
64,2
 
Teollisuuspalvelut
21,4
23,9
20,9
15,9
20,3
 
Kiinteistöpalvelut
71,8
71,5
72,8
72,2
71,7
 
Uusiutuvat energialähteet
11,6
5,3
7,0
12,8
11,7
 
Toimialojen välinen liikevaihto
-3,0
-2,9
-2,1
-2,1
-2,8
 
L&T yhteensä
168,3
166,0
166,9
160,7
165,2
 
Liikevoitto
 
Ympäristöpalvelut
6,5
10,2
9,2
5,4
7,4
 
Teollisuuspalvelut
2,6
3,4
2,1
-0,3
1,8
 
Kiinteistöpalvelut
2,6
6,1
3,7
1,2
1,0
 
Uusiutuvat energialähteet
0,7
0,1
0,0
0,7
0,3
 
Konsernihallinto ja muut
-1,8
-0,7
-1,0
-0,1
-1,0
 
L&T yhteensä
10,5
19,1
14,1
6,8
9,7
 
Liikevoittoprosentti
 
Ympäristöpalvelut
9,7
14,9
13,5
8,8
11,6
 
Teollisuuspalvelut
11,9
14,2
10,3
-2,0
9,1
 
Kiinteistöpalvelut
3,6
8,5
5,1
1,6
1,5
 
Uusiutuvat energialähteet
6,2
2,0
0,3
5,1
2,6
 
L&T yhteensä
6,2
11,5
8,4
4,2
5,9
 
Rahoituskulut, netto
0,1
-0,4
-0,2
0,1
-1,0
 
Voitto ennen veroja
10,6
18,7
13,9
6,9
8,6
 

 Ulkomaan toiminnan liikevaihto maittain

 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
2016
2015
2014
 
Ruotsi
22,4
22,3
23,8
 
Latvia*
 -
-
2,8
 
Venäjä
6,7
6,7
9,3
 
* Yhtiö myi Latvian liiketoimintansa 13.3.2014
 

 Liikevaihto toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
2016
2015
Muutos %
 
Ympäristöpalvelut
264,8
256,5
3,2
 
Teollisuuspalvelut
82,1
77,0
6,6
 
Kiinteistöpalvelut
288,3
282,9
1,9
 
Uusiutuvat energialähteet
36,8
39,4
-6,6
 
Eliminoinnit
-10,1
-9,5
 
Yhteensä
661,8
646,3
2,4
 

 Liikevoitto toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
2016
%
2015
%
Muutos %
 
Ympäristöpalvelut
31,3
11,8
35,8
14,0
-12,7
 
Teollisuuspalvelut
7,8
9,5
6,8
8,9
13,8
 
Kiinteistöpalvelut
13,5
4,7
8,1
2,9
67,7
 
Uusiutuvat energialähteet
1,5
4,1
2,1
5,3
-28,0
 
Konsernihallinto ja muut
-3,7
-3,0
 
Yhteensä
50,5
7,6
49,9
7,7
1,2