Avainluvut

 
 
 
 
 
 
2015
2014
2013
 
Liikevaihto, milj. €
646,3
639,7
668,2
 
Liikevoitto, milj. €
49,9
48,5
33,2
 
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. €
52,5
53,8
51,8
 
Voitto ennen veroja, milj. €
47,7
26,6
30,3
 
Oman pääoman tuotto, %
18,2
8,7
10,0
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
16,5
15,4
10,6
 
Gearing, %
19,8
25,2
30,4
 
Omavaraisuusaste, %
46,5
46,3
43,7
 
Bruttoinvestoinnit, milj. €
49,6
44,7
32,7
 
Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä
8 085
7 830
8 847
 
Osakekohtainen tulos, € (EPS)
0,98
0,47
0,57
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, €
2,33
2,06
2,23
 
Osinko/osake, €
0,85 (1
0,75
0,50
 
(1 Hallituksen ehdotus
 

Liikevaihto

Operatiivisen toiminnan liikevoitto

Liikevoitto

Liikevaihdon jakautuminen: Suomi ja muut maat

Henkilöstö vuoden lopussa koko- ja osa-aikaiset yhteensä

Varojenjako

Investoinnit toimialoittain

Hallussa olevat materiaalivirrat