Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Fiksummin, tehokkaammin ja turvallisemmin


Meidänkään perinteinen toimialamme ei ole enää entisensä. Siirtyminen luonnonvaroja säästävään kiertotalouteen on jo käynnissä ja digitalisaatio vaikuttaa tekemiseemme monin tavoin. Haluamme aktiivisesti tarttua muuttuvan maailman mahdollisuuksiin ja etsimme koko ajan fiksumpia tapoja tehdä työtämme.

Vuonna 2015 otimme selkeitä askeleita kohti kiertotaloutta: syvensimme ymmärrystämme kiertotalouden vaikutuksista toimintaamme, laajensimme liiketoimintaamme kuormalavojen uudelleenkäyttöön ja vahvistimme resurssejamme ympäristöjohtamisessa ja digitaalisissa liiketoimintaratkaisuissa. 

Mutta tämä on vasta alkua. Uskon, että tulevaisuudessa kiertotalous tarjoaa meille yhtiönä runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvupolkuja. Asiakkaillemme tämä näkyy entistä parempana materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutena.
Legendan mukaan avaruuskeskuksen siivooja sanoi,
että hänen työnsä​ 
on lähettää ihmisiä Marsiin.
Me teemme töitä, ettei tarvitsisi lähteä.
 
Meillä on etulyöntiasema kiertotalouden suomalaisena edelläkävijänä. Vankan kierrätysosaamisemme ja laajan palveluvalikoimamme avulla pystymme auttamaan asiakkaitamme pitämään materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään sekä korvaamaan neitseellisiä luonnonvaroja uusioraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla biopolttoaineilla. Kiinteistöpuolella pystymme auttamaan asiakkaitamme pidentämään kiinteintöjensä käyttöikää ja vähentämään energiankulutustaan. 

haastavaT OLOSUHTEET

Suomen talous on edelleen haastavassa tilanteessa ja vuoden 2015 aikana asiakkaidemme näkymät ovat entisestään heikentyneet.  Vaikeutuvassa liiketoimintaympäristössä meidän on jatkuvasti varmistettava oman toimintamme tehokkuus. Vuonna 2015 panostimme edelleen työvoiman hallintaan kehittämällä kiinteistöhuollon työvuorosuunnittelua ja ottamalla käyttöön sitä tukevan tietojärjestelmän. Jatkoimme Kiinteistöpalveluiden uuden toimintamallin rakentamista sekä valmistauduimme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Tulevina vuosina uusi toimintamalli ja sitä tukeva järjestelmä varmistavat Kiinteistöpalveluiden kilpailukyvyn ja kannattavuuden sekä auttavat vastaamaan paremmin asiakkaidemme vaatimuksiin. 

Haastavista olosuhteista huolimatta pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme pääasiassa strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Kiitos onnistuneen kustannusten hallinnan, liiketoiminnan kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Myynti organisoitiin uudelleen ja myynnin resursseja vahvistettiin vauhdittamaan uudistumista ja kasvua. Vuonna 2015 saimme hyviä onnistumisia erityisesti tarjoamalla laajempia palvelukokonaisuuksia.

Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin. Strategiakierroksella päätimme liittää Uusiutuvat Energialähteet -toimialan takaisin L&T:n ydinliiketoimintoihin. Ennakoimme metsäenergiamarkkinan kasvavan lähivuosina, ja Uusiutuvat energialähteet pystyy sen johdosta tukemaan koko yhtiön kannattavaa kasvua.

Suomen talouskasvun uskotaan olevan hidasta myös vuonna 2016. Vahvan taseemme ansiosta meillä on kuitenkin mahdollisuus investoida liiketoimintamme kehittämiseen ja uudistumiseen. Samalla huolehdimme tinkimättömästi oman toimintamme vastuullisuudesta ja kehitämme sitä systemaattisin askelein.

Historian alhaisin tapaturmataajuus

Vuonna 2015 tapaturmataajuutemme oli alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin L&T:n historiassa. Se osoittaa, että kun päätämme jotain ja laitamme joukkomme liikkeelle, saamme tuloksia aikaiseksi. Onnistumisen edellytyksenä on ollut pysyvä ajattelun muutos ja turvallisuuden jatkuva parantaminen. Ei riitä, että jokainen huolehtii omasta turvallisuudestaan, vaan on tärkeää pitää huolta myös muista ja puuttua ennakoiden ympäristössämme oleviin vaaran paikkoihin. Sähköisten työkalujen käyttöönoton myötä työturvallisuusilmoitusten tekeminen on tehostunut ja voimme tehdä asiat ketterämmin. Samalla aikaa vapautuu parempaan esimies- ja asiakastyöhön.

Kultaakin arvokkaampi voimavara:
ihmiset, jotka kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Epävarmuuden keskellä ennallaan on se asia, että jokaisen L&T:läisen tulee joka päivä hoitaa oma työnsä niin hyvin kuin pystymme. Yhdessä tekemällä pysymme kilpailukykyisinä tiukassa tilanteessa. Vaikka meillä on edessä paljon työtä, me olemme L&T:llä hyvässä asemassa, sillä meillä on ammattitaitoisia ja työstään ylpeitä ihmisiä. Tuoreen henkilöstötyytyväisyyskyselymme mukaan L&T:läiset kokevat tekevänsä hyödyllistä työtä. Myös yhtiön päämäärien koetaan vahvasti olevan tavoittelemisen arvoisia. 

Yhtiönä L&T elää juuri nyt voimakasta uudistumisvaihetta. Toteutetut tehostamistoimenpiteet ja uusien toimintamallien ja järjestelmien käyttöönotto kuormittavat henkilöstöämme ja ovat vaatineet venymistä.  Palveluyrityksessä henkilöstön rooli yhtiön menestyksessä on aivan keskeinen ja siksi meidän on tärkeää varmistaa henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen erityisesti uudistumisvaiheen aikana.


Pekka Ojanpää
Toimitusjohtaja​​​​​​​​​​