Kohti kiertotaloutta

Ympäristöalan yrityksenä niin omien kuin asiakkaidemmekin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen kuuluvat olennaisesti strategiaamme ja liiketoimintaamme.


(Klikkaa suuremmaksi)​

Vuonna 2015 vähensimme yhdessä asiakkaidemme kanssa Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 1,1 miljoonalla (2014: 1,3 miljoonaa) CO₂-tonnilla.

Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja materiaalien hyödyntämiseksi.

Yritysvastuuohjelmassa tavoitteenamme on nostaa hallussamme olevien materiaalien kierrätysaste 55 prosenttiin ja hyödyntämisaste 95 prosenttiin. Omien laitosten tavoite materiaalien hyödyntämisessä on 98 prosenttia.

Vuonna 2015 toimintamme hiilidioksidipäästöt vähenivät 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Se ylitti tavoitteemme, joka on vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 prosentilla vuoteen 2018 mennessä verrattuna vuoden 2012 toiminnan tasoon ja volyymiin. Päästöt vähenivät merkittävästi, koska siirryimme käyttämään vihreää sähköä kaikissa toimipisteissämme Suomessa vuonna 2015.​

Olemme sitoutuneet huolehtimaan tinkimättömästi ympäristövelvoitteistamme sekä noudattamaan lainsäädäntöä, ympäristöstandardeja ja -lupia kaikessa toiminnassamme. Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset tehokkaalla omavalvonnalla, avoimella ja jatkuvalla yhteistyöllä viranomaisten kanssa ja nopealla puuttumisella epäkohtiin. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin ​mukaisesti.​