Kehitämme systemaattisesti toimitusketjumme vastuullisuutta

Vuonna 2015 L&T:llä oli Suomessa noin 4 800 (2014: 4 600) sellaista aine-, tavaran- ja palveluntoimittaja, joilta tehdyt kokonaisostot ylittävät 1 000 euroa vuoden aikana.Aine-, tavara- ja palveluostot olivat kokonaisuudessaan 247 miljoonaa euroa (2014: 237 milj. e). Vuoden 2014 lukuun on lisätty laskelmasta vuonna 2014 puuttuneet L&T Biowatin ostot. Kierrätysliiketoiminnan laajeneminen ja palveluostojen lisääntyminen nostivat ostojen kokonaismäärää.

Suomessa ostoista 94,9 prosenttia (2014: 95,9 %) tehtiin kotimaassa toimivilta yrityksiltä ja 5,1 prosenttia (2014: 4,1 %) muista EU-maista. EU:n ulkopuolelta ei käytännössä tehty ostoja (0,01 %).

Ostojen jakautuminen maittain

 
 
 
 
Hankintojen jakautuminen Suomessa
 
Hankinnat yhteensä 247 miljoonaa euroa
 
% kokonais-
hankinnoista
 
Tuotannon suorat hankinnat*
56 %
 
Ajoneuvot ja kalusto**
22 %
 
Epäsuorat hankinnat ja kiinteistöt**
22 %
 
* Tuotannon suorat hankinnat koostuvat seuraavista eristä: raaka-aineet ja materiaalimaksut, alihankinta, teknikset aineet ja tarvikkeet.
 
** Ajoneuvot ja kalusto sekä epäsuorat hankinnat ja kiinteistöt sisältävät myös investointeja.

kehitimme toimitusketjun vastuullisuutta ja yhtenäistimme prosesseja

Vuonna 2015 käynnistimme projektin toimittaja-arviointiprosessin kehittämiseksi yritysvastuuohjelmaamme liittyen. Uudistimme Suomessa sopimustoimittajien itsearvioinnin ja päivitimme auditointikäytäntöjä, joihin kuuluvat ympäristövastuuseen, palveluntoimittajien toimitusketjun vastuullisuuteen, laatuun ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset. 

Vuonna 2015 itsearvioinnin teki 23 uutta sopimustoimittajaa eli 26 prosenttia uusista toimittajista. Lisäksi auditoimme yhteensä kuusi toimittajaa ja jätteenkäsittelijää. Vuodesta 2016 alkaen kaikkien uusien sopimustoimittajiemme on tehtävä itsearviointi ennen kuin yhteistyö kanssamme voi alkaa. Aloitimme myös työn toimittajien luokittelun ja priorisointimallin kehittämiseksi. Nykyisen sopimus- ja kertatoimittajiin perustuvan luokittelun korvaamme uudella mallilla vuonna 2016.

Laadimme toimittajiemme vastuullisen liiketavan periaatteet ja eettiset ohjeet sisältävät tapa toimia -ohjeiston sekä palveluntuottajan sopimukseen liitettävät ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset, jotka jalkautamme vuonna 2016 ja joita edellytämme toimittajiemme noudattavan.

Vuonna 2015 kehitimme ja yhtenäistimme myös hankinnasta maksuun -prosessia, järjestelmiä sekä L&T:n ja toimittajien välisiä sähköisiä prosesseja.

Ympäristömerkittyjä siivousaineita yhä useammin

Ympäristömerkittyjen (Joutsenmerkki) siivousaineiden osuus oli 82 prosentia vuonna 2015. Kasvua vuodesta 2014 oli 20 prosenttiyksikköä. Käytämme ympäristömerkittyjä siivousaineita aina, kun aineryhmällä on ympäristömerkki. Tavoitteena on, että ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuus pysyy myös jatkossa vähintään 80 prosentissa. 

Ostolaskujen ulkoistamisessa haasteita

Vaihdoimme toukokuussa ostolaskujärjestelmän ja laskutusosoitteemme. Uudessa järjestelmässä esiintyi haasteita, jotka hidastivat laskujen käsittelyä. Tiedotimme toimittajillemme muuttuneista järjestelyistä, järjestelmään liittyvistä haasteista ja yhteydenottokanavista.

Harmaata taloutta torjumassa

Tiukensimme toimittajillemme asettamiamme kriteereitä ja edellytämme heiltä kuulumista tilaajavastuu.fi-palveluun. Vuonna 2015 palveluun liittyi enemmän toimittajia kuin aiemmin. Vuoden lopussa palveluntuottajistamme 95 prosenttia, yhteensä yli 1 100 yritystä, kuului Tilaajavastuu.fi-palveluun.  Jatkossa liittyminen palveluun on yhteistyön aloittamisen ja jatkumisen edellytys.​