ASIAKKAAMME SÄÄSTÄVÄT RAHAA, ENERGIAA JA LUONNONVAROJA

Palveluillamme on merkittävä rooli asiakkaidemme vastuullisuuden varmistamisessa ja ympäristö- ja ilmastokuormituksen hallinnassa. Edistämme asiakkaidemme materiaali- ja energia- ja kustannustehokkuutta palveluratkaisujemme avulla.​

 

Asiantuntijamme auttavat asiakasyrityksiämme mittaamaan, ennakoimaan ja optimoimaan resurssien käyttöä sekä minimoimaan toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja -kustannuksia.

ohjaamme asiakkaidemme materiaalit ensisijaisesti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen

Kiertotalousajattelun ja etusijajärjestyksen mukaisesti ehkäisemme jätteiden syntymistä ja pyrimme edistämään tuotteiden uudelleen käyttöä ja materiaalikierrätystä. Mikäli tämä ei ole mahdollista valmistamme materiaaleista kierrätyspolttoaineita, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita. 

Edistämme asiakkaidemme materiaalitehokkuutta opastamalla lajittelussa ja ohjaamalla keräämämme materiaalit kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Asiantuntijamme tekevät aktiivista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja tarjoavat tukea toiminnan kehittämiseen muun muassa jätehuollon kartoituksilla, kehityssuunnitelmilla, ympäristöraportoinneilla ja koulutuspalveluilla.

Etsimme myös jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia kierrätys- ja hyötykäyttö-
ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja rakentamisen jätteille. Vuonna 2015 löysimme uusia hyötykäyttökohteita kipsilevyille ja kattohuovalle. 

Tutustu Skanskan esimerkkiin​ siitä, miten lajittelu kannattaa rakennustyömaalla. 

huoltomiehemme parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta

Energianhallintakeskuksemme yhdessä ekohuoltokoulutettujen huoltomiestemme kanssa takaa energiatehokkaan ja toimivan kiinteistön. Huoltomiehemme huolehtivat asiakkaiden kiinteistöistä muun muassa kartoittamalla ja toteuttamalla energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Kiinteistöhuolto uudessa kohteessa aloitetaan aina alkukartoituksella, joka tähtää kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen.

Vuonna 2015 huoltomiehemme tekivät asiakaskohteissa yli 1 800 energiansäästö-
ehdotusta ja energianhallintakeskuksemme 2 000 raporttia asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Energianhallintakeskuksemme seurannassa oli 234 kiinteistöä ja noin 2 000 ilmanvaihtokonetta.

Lue lisää siitä, miten Lappeenrannan Prismassa säästettiin sähköä​.

Siivouspalvelumme säästää energiaa ja luonnonvaroja

Siivouspalvelumme siivoaa asiakkaidemme kohteet ympäristöystävällisillä menetelmillä ja välineillä. Tarjoamme asiakkaillemme myös Joutsenmerkittyä Ekosiivouspalvelua, joka tukee asiakkaiden ympäristötavoitteiden saavuttamista täyttämällä tiukat, ympäristönkannalta laaditut kriteerit, joita valvoo merkin myöntävä Motiva Service Oy.

Käytämme ympäristömerkittyjä siivousaineita aina, kun aineryhmällä on ympäristömerkki. Käyttämistämme siivousaineista 82 prosenttia oli ympäristömerkittyjä vuonna 2015. Siivoustyömme materiaalitehokkuutta parantaaksemme olemme asettaneet tavoitteeksi siivouksessa käytettyjen roskapussien määrän vähentämisen 10 prosentilla. Vuonna 2015 käytimme kolme prosenttia vähemmän roskapusseja kuin vuonna 2014.  

huomioimme myös luonnon monimuotoisuuden

Vähennämme teollisuusyritysten ympäristökuormitusta ohjaamalla teollisuuden jätteet ja sivuvirrat materiaalikierrätykseen ja hyötykäyttöön. Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia kierrätys- ja hyötykäyttöratkaisuja. 

Osana kokonaisvaltaista jätehuoltoa huolehdimme myös jätealueiden kaikista vaiheista. Vuonna 2015 kehitimme toimintamallin parantaaksemme lajien säilyttämistä ja luonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä jätealuerakentamisessa. Toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2016.

Asioinnin helppoutta sähköisillä palveluilla

Kehitimme ja otimme käyttöön uusia sähköisiä palveluita helpottamaan asiakkaidemme asiointia vuonna 2015. Otimme käyttöön sähköisen asioinnin kanavan, jonka kautta asiakkaamme voivat tehdä muun muassa huoltopyynnön tai tilata jätehuollon palveluita.

Rakennustyömaiden vaihtolavatilauksia helpottamaan otimme käyttöön sähköisen Raksanappi-tilauskanavan vuonna 2015.

Koulutuksemme lisäävät asiakkaiden ympäristöosaamista

Koulutamme jatkuvasti asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä ympäri Suomea järjestämissämme Ympäristöakatemia-tilaisuuksissa ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöidyissä ympäristökoulutuksissa. Vuonna 2015 Ympäristöakatemioiden teema oli pakkausten tuottajavastuuta ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa koskevan lainsäädännön muutokset sekä kiertotalous. Lanseerasimme vuonna 2015 myös ympäristöhuollon verkkokoulutuksen asiakkaille. Koulutustilaisuuksiimme ja ympäristöhuollon verkkokoulutukseemme osallistui lähes 3 000 henkilöä asiakasyrityksistämme. 

Turvallisuus osana asiakkaiden palvelua

Työturvallisuus on osa kaikkea työtä niin L&T:n omissa pisteissä kuin asiakaskohteissakin. Vuonna 2015 teimme työturvallisuutta parantavista turvallisuushavainnoistamme noin 80 prosenttia ja safety walk -havainnointikierroksista 70 prosenttia työskennellessämme asiakaskohteissamme. Ennakoivien toimien kautta syntyy korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan asiakaskohteen työturvallisuutta. Näin myös asiakkaan työympäristön turvallisuus paranee. 

Sertifikaatit takaavat tehokkaan johtamisjärjestelmän

L&T:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti. Vuonna 2015 sertifioinnit kattoivat 70 prosenttia L&T:n palvelutuotannon liikevaihdosta. Sertifioinnit kattavat palvelumme lukuun ottamatta kiinteistöhuollon ja -tekniikan, korjausrakentamisen, ympäristörakentamisen ja L&T Biowatin palveluita.

Metsäpalvelut PEFC-sertifioinnin piiriin

Vuonna 2015 käynnistimme prosessin L&T Biowatin metsäpalvelujen saamiseksi PEFC-sertifioinnin piiriin. PEFC-sertifiointi varmistaa, että raaka-aine on kestävästi hoidetusta metsästä. Vuoden 2015 Biowatissa rakennettiin sertifioinnin edellyttämät toimintamallit puun alkuperäketjun todentamiseen. Sertifiointiin liittyvä ulkoinen auditointi tehtiin joulukuussa 2015, jossa havaittujen muutamien poikkeaminen korjaamisen jälkeen metsäpalvelumme ovat PEFC-sertifikaatin piirissä. 


​​​​​​​​​​​