Eettiset ohjeet osaksi arkea

Olemme kirjanneet vastuullisen liiketavan periaatteemme ja eettiset ohjeemme L&T:n Tapa toimia ​-ohjeistoon​. Ohjeiden jalkautus organisaatioomme saatiin päätökseen vuoden 2015 alkupuolella, kun loputkin työntekijämme Ruotsissa saivat niihin perehdytyksen.


Uudet L&T:läiset tutustuivat Tapa toimia -ohjeisiin osana perehdytysohjelmaansa ja niistä muistutettiin ja keskusteltiin esimiesvalmennuksissa pitkin vuotta. 

Osana Tapa toimia -ohjeiden juurruttamista Suomessa käynnistettiin teemakampanja ”Ammattilainen liikenteessä”. Kampanjan tav​oitteena oli muistuttaa L&T:läisiä turvallisesta ja ammattimaisesta liikennekäyttäytymisestä. Kampanjaan liittyen esimiehille toimitettiin kesän ja syksyn aikana videoklippejä katsottavaksi työntekijöiden kanssa yhteisissä työturvallisuustuokioissa. 

Lisäksi yhtiön kaikki ylemmät toimihenkilöt ja myyntihenkilöstö suorittivat vuoden 2015 aikana kilpailuoikeuteen liittyvän verkkokoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena oli auttaa tunnistamaan L&T:n toiminnassa sellaiset tilanteet, joissa kilpailuoikeus tulisi huomioida. Kaikki toimihenkilöt suorittavat kurssin alkuvuodesta 2016.

Esimies auttaa ohjeiden tulkinnassa

Tapa toimia -ohjeistuksen vastaisesta menettelystä ilmoitetaan ensisijaisesti omalle esimiehelle, joka myös epäselvissä tilanteissa auttaa ohjeiden tulkinnassa.

Lisäksi henkilökunta voi soittaa tai lähettää sähköpostia luottamukselliseen ilmoituskanavaan, mikäli on syytä epäillä ohjeistusta rikotun. Vuonna 2015 laajensimme ilmoituskanavamenettelyä Suomen lisäksi myös muihin toimintamaihimme. 

Ilmoitukset käsittelee L&T:n sisäinen tarkastaja, joka selvittää tarvittavat taustatiedot ja haastattelee asianosaisia sekä informoi yhtiön johtoa tapauksesta. Johto tekee päätökset tarvittavista toimenpiteistä. ​

Vuoden aikana seitsemän ilmoitusta vaati tarkempaa selvitystä ja niistä noin puolet johti toimenpiteisiin. Toimenpiteet vaihtelivat huomautuksista irtisanomisiin. Joissain tapauksissa päädyttiin muuttamaan käytössä olevia prosesseja. 

Vastuullisuus lyhyesti:
noudattaa lakeja ja määräyksiä ja toimii niin kuin hyvä tyyppi toimii.​

Lakien ja määräysten noudattaminen

Venäjällä L&T tuomittiin yhteensä noin 5 600 euron suuruisiin sakkoihin, koska emme olleet asiakkaiden maksamattomien laskujen vuoksi tyhjentäneet asiakkaidemme jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Vuonna 2012 joissain pääkaupunkiseudun yksiköissä viranomaistarkastuksissa ilmenneisiin työajan ylityksiin liittyvä oikeuskäsittely jatkui Helsingin hovioikeudessa loppuvuodesta 2015. Hovioikeus ei nähnyt tarpeelliseksi muuttaa käräjäoikeuden kesällä 2014 antamaa tuomiota ja vapautti Lassila & Tikanojan kaikista rangaistusvaatimuksista asiaan liittyen​.