Yhteistyöllä kohti kierrätysyhteiskuntaa

Haluamme olla toimintapaikkakunnillamme hyvä naapuri, työnantaja ja yhteistyökumppani, joka edistää paikallisia jätteiden hyödyntämis- ja kierrätysmahdollisuuksia. Mielestämme Suomeen tarvitaan jätteen energiahyödyntämisen rinnalle vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla edistettäisiin Suomen kierrätysasteen kehittymistä sekä luotaisiin arvokkaita kansallisia referenssejä suomalaisille puhtaille ratkaisuille.Vuonna 2015 otimme aktiivisesti kantaa alueelliseen ja valtakunnalliseen keskusteluun jätteiden kierrätysmahdollisuuksien kehittämiseksi. Osallistuimme alueellisiin materiaalitehokkuutta ja teollisia symbiooseja koskeviin ohjelmiin sekä hiilineutraaliutta edistävään Hinku-hankkeeseen. 

Teimme yhteistyötä oppilaitosten ja start up –yritysten kanssa uusien, kierrätystä edistävien ratkaisujen ideoimiseksi. 

• Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ideoimme tulevaisuuden kierrätyshuonetta, jota pilotoimme aluvuodesta VVO:n kanssa Helsingissä.

• Kesäkuussa järjestimme startupeille kierrätysyhteiskuntaa edistävän pitchauskilpailun​.

• Elokuussa lähdimme mukaan Innokampuksen Tartu ideaan –kisaan, jossa haastoimme lukio-opiskelijat kehittämään uusia kierrättämiseen innostavia digitaalisia ratkaisuja kotitalouksille.

• Syyskuussa isännöimme kierrätysaiheista hackathon-tapahtumaa, jossa 14 tiimiä ideoi 48 tunnin aikana digitaalisia kierrätysratkaisuja L&T:n asiakasyritysten tarpeisiin.

• Kauppakeskus Sellossa Espoossa käynnistimme loppuvuodesta yhteistyökumppaneidemme kanssa pilottiprojektin tekstiilijätteen kierrätyksen parantamiseksi.

• Marraskuussa teimme yhteistyötä Slush-tapahtuman kanssa kierrättämällä käytettyjä kuormalavoja tapahtumakalusteiksi​.

Kävimme paikallisesti esittelemässä toimintaamme muun muassa päiväkodeissa tulevaisuuden raaka-aineen kerääjille. Lisäksi järjestimme paikallisia tapahtumia kestävän metsänhoidon edistämiseksi.

Pyhäjoella toteutimme asiakkaallemme metsähakkuita huhtikuussa 2015. Vaikka uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiselle oli Eduskunnan periaatepäätös ja hakkuut toteutettiin viranomaislupien mukaisesti, niiden toteuttaminen sai osakseen ärhäkkää arvostelua luontoaktivisteilta. Tapaus konkretisoi meille sen, että sidosryhmien odotukset ovat entistä painavammin nousemassa uudeksi päätöksentekokriteeriksi taloudellisuuden ja laillisuuden rinnalle.