Vahvaa verkostoitumista

​​L&T osallistui liiketoimintaedellytystensä kehittämiseen vuonna 2015 keskeisten edunvalvontajärjestöjen kautta niin Suomessa ja muissa toimintamaissaan kuin EU-tasollakin. Yhteensä L&T kuuluu lähes sataan paikalliseen, alueelliseen, valtakunnalliseen tai EU-tasoiseen edunvalvontajärjestöön. 

Osallistuimme hallitustasolla tai työryhmissä muun muassa seuraavien edunvalvontajärjestöjen toimintaan:


Lisäksi osallistuimme aktiivisesti seuraaviin vastuullista liiketoimintaa tai materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviin ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin.

      • KISS (Knowledge intensive space markets) -tutkimusohjelma 
      •  IoB (Internet of Buildings) -tutkimushanke
      •  Biodiversiteetti Master Class -ohjelma
• VTT
       •  Kiertotaloutta edistävä AARRE-tutkimushanke
       ​• DEWI (Dependable Embedded Infrastructure) -hanke

Joulukuussa 2015 liityimme myös ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvään Climate Leadership Councill -verkostoon.