TYÖLLEEN OMISTAUTUNUT HENKILÖSTÖ

Marraskuussa 2015 tehtiin Meininki-henkilöstökysely, jossa L&T:läiset arvioivat työskentelyn edellytyksiin, motivaatioon ja yksikön toimintaan sekä johtamiseen liittyviä asioita. Meininki kertoo meille, missä olemme onnistuneet ja missä voimme kehittyä sekä yksikkö- että yhtiötasolla.Kyselyyn vastasi yhteensä 4 631 henkilöä, joka on 60,5 prosenttia koko henkilöstöstä. Suomessa kysely tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisesti, mikä vaikutti vastausprosenttiin alentavasti. Suomessa kyselyyn vastasi 4 027 henkilöä (58,6 %).

Kyselyn tulosten mukaan L&T:läiset ovat omistautuneita työlleen ja 82 prosenttia koki työn haastavaksi sekä mielenkiintoiseksi. Myös yhteiset toimintaperiaatteet eli palveluasenne, vastuunkanto ja yhteispeli sekä päämäärät koettiin tavoittelemisen arvoisina.

KUN KAIKKI KEINOT TYÖMOTIVAATION LÖYTÄMISEKSI ON KÄYTETTY, KANNATTAA KOKEILLA TYÖTÄ, JOLLA ON MERKITYSTÄ.
86 % L&T:läisistä pitää työtään hyödyllisenä.

Selkein kehitettävä asia oli yksiköiden välinen yhteistyö.  Myös esimiesten viestintään ja muutosviestintään kaivattiin lisää tehoa.  

Kyselyn tulosten perusteella johto määrittelee yhteiset kehitysteemat ja työyhteisöt tekevät omat kehittämissuunnitelmansa, joiden toteutumista seurataan kyselyillä.   

Lähes kolme neljästä vastaajasta eli kaikista L&T:läisistä 74 prosenttia ja Suomessa työskentelevistä 71 prosenttia suosittelisi L&T:tä työnantajana.

TYÖSTÄÄN YLPEÄT AMMATTILAISET

Käynnistimme vuoden alussa Kiinteistöpalveluissa kuukauden työntekijän palkitsemisen. Yhteensä 25 kiinteistöhuollon ja siivouksen ammattilaista kiitettiin hyvästä asiakaspalvelusta, positiivisesta asenteesta ja hyvin tehdystä työstä kunniakirjoilla ja kannustuspalkinnoilla.  

KESÄAPULAISET VIIHTYVÄT L&T:LLÄ

Vuoden 2015 kesäapulaisille tehdyssä kyselyssä 96 prosenttia piti L&T:tä erittäin hyvänä tai hyvänä työpaikkana, 95 prosenttia suosittelisi L&T:tä tuttavalleen ja 92 prosenttia voisi ajatella työskentelevänsä L&T:läisenä jatkossa.