Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

L&T:LÄISET LUKUINA

Henkilöstömme monipuolisuudesta kertovat laaja ikäjakauma ja lähes 80 eri kansallisuutta.

Vuonna 2015 työllistimme noin 8 000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Rekrytoimme vuosittain noin 3 500 työntekijää Suomessa, mukaan lukien noin tuhat kesätyöntekijää.

Työvoiman saatavuuden varmistaminen on haastavinta siivousalalla. Myös huoltomiehistä ja kiinteistötekniikan ammattilaisista käydään kilpailua. Kiinteistöpalveluissa Suomessa työntekijöiden vaihtuvuus oli 25,9 prosenttia vuonna 2015. Teollisuuspalveluissa käynnistettiin työvoimapankkihanke, jonka tarkoituksena on varmistaa joustava työvoiman saatavuus projektiluontoisessa liiketoiminnassa ruuhkahuippujen tasoittamiseksi. Työvoimapankille ovat tyypillisiä lyhyet ja tilapäiset työsuhteet joten lähtövaihtuvuus kasvoi vuonna 2015. Teollisuuspalveluissa vaihtuvuus oli 16,5 prosenttia.

Ympäristöpalveluissa työntekijät ovat hyvin sitoutuneita ja vaihtuvuus vähäistä. Ympäristöpalveluissa vaihtuvuus oli 7,2 prosenttia. 

Toimihenkilöiden vaihtuvuus Suomessa kaikilla toimialoilla oli 13 prosenttia.

Yhtenäistimme vuonna 2015 yksiköiden ja tukiyksiköiden rakenteita. Kävimme 76 yhteistoimintaneuvottelua ja niiden seurauksena irtisanottiin 220, lomautettiin 27 ja osa-aikaistettiin joitakin henkilöitä. Suurin osa neuvotteluista oli paikallisia ja niistä suuri osa liittyi siivouskohteiden loppumiseen.

 

 Henkilöstölukuja

 
 
 
 
 
 
 
2015
2014
2013
 
Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä
8 085
7 830
8 847
 
Suomi
7 192
7 076
7 088
 
Ruotsi
640
507
582
 
Venäjä
253
247
238
 
Latvia
 -
 -
939
 
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna
7 099
7 257
8 267
 
Sukupuolijakauma
 
naisia, %
48
47
50
 
miehiä, %
52
53
50
 
Henkilöstö työsuhdetyypeittäin
 
vakituisia, %
95
94
95
 
määrä-aikaisia, %
5
6
5
 
kokoaikaisia, %
63
63
57
 
osa-aikaisia, %
24
25
33
 
tarvittaessa kutsuttavia, %*
13
12
10
 
Vuokratyöntekijät työntekijäryhmittäin
 
toimihenkilöt, henkilötyöpäivää
1 886
 
työntekijät, henkilötyöpäivää
24 063
 
Henkilöstö työntekijäryhmittäin
 
toimihenkilöitä, %
15
16
15
 
työntekijöitä, %
85
84
85
 
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus, %**
17
16
17
 
EU:n alueelta
43
41
43
 
EU:n ulkopuolelta
57
59
57
 
Keskimääräinen eläköitymisikä maittain
 
Suomi
63,1
63,1
63,3
 
Ruotsi
65
 
Venäjä
57
 
Sairauspoissaolot, %**
5,2
5,3
5,3
 
Tapaturmataajuus
11
17
17
 
Tavoite- ja kehityskeskustelun käyneet, %
85
80
87
 
* Työsuhdetyyppi käytössä vain Suomessa
 
** Kattaa vain L&T:n Suomen toiminnot

Henkilöstön jakautuminen toimintamaittain

​​

Henkilöstön ikäjakauma

​​