Tavoitteena tyytyväinen henkilöstö


Palveluyrityksessä henkilöstön rooli yhtiön menestyksessä on aivan keskeinen. Siksi meidän on tärkeää huolehtia henkilöstömme osaamisesta ja motivaatiosta sekä ennen kaikkea hyvästä palveluasenteesta. Yhtiönä L&T elää juuri nyt voimakasta uudistumisvaihetta. Toteutetut tehostamistoimenpiteet ja uusien toimintamallien ja järjestelmien käyttöönotot kuormittavat henkilöstöämme ja ovat vaatineet venymistä.

Haluamme, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja suosittelevat meitä työnantajana.


(Klikkaa suuremmaksi)

Vuoden 2015 henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan 74 prosenttia kaikista L&T:läisistä suosittelisi meitä työnantajana. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä kerran vuodessa tehtävällä kyselyllä.

Haluamme tukea työurien pidentymistä ja edistää keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nousua yhteiskunnassamme. Tavoitteemme on vakiinnuttaa L&T:läisten keskimääräinen eläköitymisikä Suomessa 63 ikävuoteen vuoteen 2018 mennessä ja nostaa se 65 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä.

Sairauspoissaolojen määrän tavoitteeksi olemme Suomessa asettaneet alle 5 prosenttia.

Tapaturmissa lopullinen tavoitteemme on nolla tapaturmaa, mutta vuoden 2018 tapaturmataajuuden tavoitteeksi olemme asettaneet alle 10. Vuonna 2015 tapaturmataajuutemme oli alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin L&T:n historiassa.

Teimme syys-marraskuussa yhteistyötä Amiedun kanssa Nopsa2-hankkeessa, jonka tarkoituksena on monimuotoisen työyhteisön kehittäminen.  Hankeen tavoitteena oli L&T:n palveluohjaajien maahanmuuttajien perehdyttämiseen liittyvän osaamisen ja ammattiosaamiseen liittyvä kehittäminen. Workshopeissa olivat aiheina haastavat tilanteet työnopastuksessa, kielitietoinen ohjaaminen ja kulttuuritietoisuus.​​