Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä

Vastuullisuus on päivittäistä työtämme ja keskeinen osa yhtiömme strategiaa, jonka mukaan haluamme olla muuttamassa luonnonvaroja kuluttavaa ja ilmastoa kuormittavaa kulutusyhteiskuntaa kestäväksi kierrätysyhteiskunnaksi. Edistämme kiertotalouteen siirtymistä asiakkaidemme materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta parantavien palveluidemme kautta, joiden avulla myös luomme kannattavaa kasvua niin asiakkaillemme kuin itsellemmekin.Menestyäksemme tehtävässämme meidän on johdettava omaa vastuullisuustyötämme systemaattisesti ja huolehdittava tinkimättömästi toimintamme vastuullisuudesta. Tässä vuosikertomuksessa kerromme, miten onnistuimme työssämme vuonna 2015. 

Y
ritysvastuuohjelma ohjaa vastuullisuustyötämme

Yritysvastuuohjelmassamme​​​ olemme määrittäneet olennaisten vastuullisuusnäkökohtiemme tavoitteet. Yritysvastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on yhtiön toimitusjohtaja, seuraa ohjelman ja sen toteuttamiseksi käynnistettyjen projektien etenemistä säännöllisesti sekä arvioi ja tarvittaessa päivittää vuosittain ohjelman tavoitteet. Vuonna 2015 päivitimme yritysvastuuohjelman vastaamaan uudistettua olennaisuusanalyysia. Raportoimme yritysvastuuohjelman etenemisestä vuosittain vuosikertomuksessamme.

yritysvastuuohjelmamme eteneminen vuonna 2015

 
​Olennaiset näkökohdat
Saavutukset vuonna 2015​​

Vastuullinen liiketoiminta


 

 

Vastuullinen tap​a toimia​​
 • Asiantuntijapalveluiden kehittäminen ​
 • Asiakaskohtaiset materiaali- ja energiatehokkuuden kehittämishankkeet

Ympäristövastuu 

 • ​​Omien laitosten materiaalien hyödyntämisaste 98 % (tavoite 2018: 98 %)​
 • Hallussa olevien materiaalien hyödyntämisaste 92 % (tavoite 2018: 95 %)
 • Hallussa olevien materiaalien kierrätysaste 53 % (tavoite 2018: 55 %)
 • ​CO2-päästöt vähenivät 19 % suhteutettuna vuoden 2012 tasoon ja toiminnan volyymiin (tavoite 10 % vuonna 2018)

​Vastuu henkilöstöstä


 

 • Sairauspoissaoloprosentti 5,2 % (tavoite 2018: < 5 %)
 • Keskimääräinen eläköitymisikä 63,1 vuotta (tavoite 2018: 63 vuotta)​ 
 • Tapaturmataajuus 11 (tavoite 2018: <10)
 • Toteutimme Meininki-henkilöstötyytyväisyyskyselyn​
 • 74 % omasta henkilöstöstä suosittelisi L&T:tä työnantajana (tavoite 2018: > 80 %)
 • Osatyökykyisten työssäjatkamisen tukeminen 

Vastuullinen toimitusketju


 

Aktiiviset sidosryhmäsuhteet​​ Sidosryhmävuoropuhelu​

 

 • Sidosryhmäkohtaiset toimenpidesuunnitelmat​
 • Sidosryhmätuen mittaus vuonna 2016

 

 

 • Toteutimme kaksi laajaa asiakastyytyväisyysmittausta