Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
Osake-pääoma
Muunto-erot
Arvon-muutos- rahasto
Suojaus-rahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-vallat-tomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Liite
 
Oma pääoma 1.1.2015
19,4
-3,0
0,0
-0,9
0,3
190,3
206,2
0,2
206,3
 
Laaja tulos
 
Tilikauden tulos
37,9
37,9
0,0
37,9
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0,1
0,1
0,1
 
  Suojausrahasto käyvän arvon muutos
0,5
-0,1
0,4
0,4
 
  Myytävissä olevat rahoitusvarat
0,0
0,0
 
  Muuntoerot
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
 
Tilikauden laaja tulos yhteensä
0,1
0,5
37,9
38,5
0,0
38,4
 
Liiketoimet omistajien kanssa
 
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi
0,1
0,2
0,3
0,3
24
 
Maksetut osingot
-29,0
-29,0
-29,0
 
Palautuneet osingot
0,0
0,0
0,0
 
Pääoman palautus
-4,7
-4,7
-4,7
 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0,1
-33,5
-33,4
-33,4
 
 
Oma pääoma 31.12.2015
19,4
-2,9
0,0
-0,4
0,5
194,7
211,2
0,1
211,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
Osake-pääoma
Muunto-erot
Arvon-muutos- rahasto
Suojaus-rahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-vallat-tomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Liite
 
Oma pääoma 1.1.2014
19,4
-1,2
0,0
-0,3
0,3
193,1
211,2
0,2
211,5
 
Laaja tulos
 
Tilikauden tulos
18,1
18,1
0,0
18,1
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
-0,1
-0,1
-0,1
 
Suojausrahasto käyvän arvon muutos
-0,6
-0,6
-0,6
 
Myytävissä olevat rahoitusvarat
0,0
0,0
 
Muuntoerot
-1,8
-1,8
-0,1
-1,9
 
Tilikauden laaja tulos yhteensä
-1,8
-0,6
18,0
15,7
-0,1
15,6
 
Liiketoimet omistajien kanssa
 
Osakeperusteisten etuuksien kirjaaminen kuluksi
0,0
0,5
0,5
0,5
24
 
Maksetut osingot
-19,4
-19,4
-19,4
 
Palautuneet osingot
0,0
0,0
0,0
 
Omien osakkeiden ostot
-1,9
-1,9
-1,9
 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
0,0
-20,8
-20,7
-20,7
 
Oma pääoma 31.12.2014
19,4
-3,0
0,0
-0,9
0,3
190,3
206,2
0,2
206,3
 
Lisätietoja omasta pääomasta on liitetiedossa 23. Oma pääoma, ja omaan pääomaan kirjatuista veroista liitetiedossa 9. Tuloverot.
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.