Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin tuloslaskelma

 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.  M€
2015
2014
Liite
 
Liikevaihto
646,3
639,7
1
 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
-572,0
-561,6
 
Bruttokate
74,2
78,1
 
Liiketoiminnan muut tuotot
3,7
7,0
6
 
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-12,9
-14,2
 
Hallinnon kulut
-13,0
-12,7
 
Liiketoiminnan muut kulut
-2,1
-9,7
6
 
Liikevoitto
49,9
48,5
 
Rahoitustuotot
0,3
0,4
8
 
Rahoituskulut
-2,5
-22,3
8
 
Voitto ennen veroja
47,7
26,6
 
Tuloverot
-9,7
-8,4
9
 
Tilikauden voitto
37,9
18,1
 
Tilikauden voiton jakautuminen:
 
Emoyhtiön omistajille
37,9
18,1
 
Määräysvallattomille omistajille
0,0
0,0
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
 
Osakekohtainen tulos, €
0,98
0,47
10
 
Laimennettu osakekohtainen tulos, €
0,98
0,47