Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Rahoituslaskelma

 
 
 
 
 
M€
2015
2014
 
Liiketoiminta
 
Liikevoitto
42,5
40,0
 
Oikaisut:
 
Poistot ja arvonalentumiset
38,4
37,3
 
Myyntivoitot ja -tappiot
0,6
-2,4
 
Muut oikaisut
0,5
3,9
 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
82,1
78,8
 
Käyttöpääoman muutos
 
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys
10,7
-3,3
 
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
-1,8
-0,5
 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
2,5
6,7
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
93,5
81,7
 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
-2,1
-2,0
 
Saadut korot liiketoiminnasta
0,2
0,4
 
Maksetut välittömät verot
-8,5
-4,6
 
Liiketoiminnan rahavirta
83,2
75,5
 
Investoinnit
 
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-
-7,8
 
Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
-
1,8
 
Ennakkomaksut konserniyrityksistä ja liiketoiminnoista
-0,2
-
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-39,8
-35,6
 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
1,1
1,7
 
Investoinnit pitkäaikaisiin lainasaamisiin/luovutustulot pitkäaikaisista lainasaamisista
-
0,0
 
Saadut osingot investoinneista
15,1
0,1
 
Investointien rahavirta
-23,8
-39,8
 
Rahoitus
 
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut
-1,6
-32,2
 
Lyhytaikaisten konsernin sisäisten lainojen nostot/takaisinmaksut
-14,2
18,8
 
Pitkäaikaisten lainojen nostot
25,0
29,9
 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-26,8
-24,8
 
Maksetut pääoman palautus ja muu voitonjako
-28,9
-19,3
 
L&T Recoil Oy:n takausvastuu
-
-16,7
 
Omien osakkeiden hankinta
-4,7
-1,9
 
Rahoituksen rahavirta
-51,3
-46,1
 
Rahavarojen muutos
8,1
-10,4
 
Rahavarat 1.1.
41,2
51,6
 
Rahavarat 31.12.
49,3
41,2
 
Rahavarat 31.12.
 
Rahavarat
44,2
31,1
 
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat
5,0
10,0
 
Shekkitililuotot
0,1
0,1
 
49,3
41,2
 
Rahoituslaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. tytäryhtiöiden fuusioiden ja purkujen takia.