Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Voitonjakoehdotus

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi.

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 97 547 601,44 euroa, josta tilikauden voitto on 51 410 401,98 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2015 maksetaan 0,85 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 30.3.2016.

Maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 361 153 kappaletta, joten

osingon kokonaismäärä olisi ​ 32 606 980,05 euroa​
Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat​ ​64 940 621,39 euroa
Yhteensä ​ ​97 547 601,44 euroa

 

Hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöksen allekirjoitukset


Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 2016

Heikki Bergholm​

 

Eero Hautaniemi​

 

Laura Lare

​Sakari Lassila

 

Miikka Maijala

  ​

​Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

 


Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.


Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2016


KPMG Oy Ab
KHT-yhteisö

Lasse Holopainen
KHT