Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Tunnuslukujen laskentaperusteet

 
 
 
 
 
 
Osakekohtaiset tunnusluvut
 
Osakekohtainen tulos , €
=
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä keskimäärin
 
 
Laimennettu osakekohtainen tulos , €
=
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
 
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin
 
 
Oma pääoma/osake, €
=
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Osakekohtainen osinko*
=
Tilikauden osingonjako
 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Osinko/tulos, %*
=
Osakekohtainen osinko
x 100
 
Osakekohtainen tulos
 
 
Efektiivinen osinkotuotto, %*
=
Osakekohtainen osinko
x 100
 
Tilikauden päätöskurssi
 
 
Hinta/voittosuhde (P/E)
=
Tilikauden päätöskurssi
 
Osakekohtainen tulos
 
 
Liiketoiminnan rahavirta /osake, €
=
Liiketoiminnan nettorahavirta
 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä keskimäärin
 
 
Osakekannan markkina-arvo, M€
=
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
 
* Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin
 
 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
 
EVA
=
Liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus
 
Sijoitetulle pääomalle laskettu kustannus lasketaan käyttäen konsernin painotettua keskimääräistä pääomankustannusta (WACC).
 
WACC 2015: 6,51 %
 
WACC 2014: 6,58 %
 
WACC 2013: 6,52 %
 
WACC 2012: 7,10 %
 
WACC 2011: 7,70 %
 
 
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
=
Voitto/tappio
x 100
 
Oma pääoma (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %
=
Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut
x 100
 
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
 
 
Omavaraisuusaste, %
=
Oma pääoma
x 100
 
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
 
Gearing
=
Korolliset nettorahoitusvelat
x 100
 
Oma pääoma
 
 
Korolliset nettovelat, milj. €
=
Korollinen vieras pääoma - likvidit varat