Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin liikevaihto ja tulos sekä toimialakatsaukset

​Konsernin liikevaihto ja tulos

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihto oli 646,3 miljoonaa euroa (2014: 639,7; 2013: 668,2) ja se kasvoi 1,0 %. Liikevoitto oli 49,9 miljoonaa euroa (48,5; 33,2). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 52,5 miljoonaa euroa (53,8; 51,8), mikä oli 8,1 % (8,4; 7,8) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,47; 0,57).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistö- ja Ympäristöpalveluissa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski palveluiden alentuneen kysynnän vuoksi.

Yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoitto laski edellisvuodesta, mikä johtui ennen kaikkea Kiinteistöpalveluiden heikosta tuloskehityksestä. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski myös Teollisuuspalveluissa. Uusiutuvissa energialähteissä operatiivisen toiminnan liikevoitto parani merkittävästi ja Ympäristöpalveluissakin hieman.

Toimialakatsaukset

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 0,8 % ja oli 256,5 miljoonaa euroa (254,5; 257,9). Liikevoitto oli 35,8 miljoonaa euroa (37,3; 30,1) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,1 miljoonaa euroa (35,9; 35,1).

Toimialan koko vuoden liikevaihto kasvoi ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Venäjällä liikevaihto laski alentuneen kysynnän ja ruplan heikkenemisen vuoksi. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski tietyistä tuotteista luopumisen seurauksena.

Toimialan operatiivisen toiminnan liikevoitto oli hieman vertailukautta parempi. Alkuvuonna kierrätysliiketoiminnan kannattavuus parani, mutta kauden loppupuolella liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden markkinahinnan lasku. Lisäksi toimialan kannattavuutta rasittivat vuoden toisella neljänneksellä Turun ja Keravan kierrätyslaitosten ylimääräiset huoltoseisakit, jotka laskivat laitoksissa käsiteltyjä jätevolyymeja.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 1,0 % ja oli 77,0 miljoonaa euroa (77,8; 75,5). Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (6,5; 5,2) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (7,1; 6,7).

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä oli alhaista vuoden loppupuolella, mikä laski toimialan liikevaihtoa. Viemärihuollossa liikevaihto laski kannattamattomien yksiköiden lopetusten vuoksi. Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä säilyi vahvana lähes koko vuoden ja liikevaihto kasvoi myös ympäristörakentamisessa.

Toimialan operatiivisen toiminnan liikevoittoa heikensivät vaaralliset jätteet -palveluiden alhainen kysyntä ja jäteöljyn alhainen hinta. Viemärihuollon alkuvuonna tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan tulos parani merkittävästi. Myös prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 282,9 miljoonaa euroa (274,7; 292,5). Liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa (10,6; 4,4). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (11,7; 11,9).

Kiinteistöhuollossa ja siivouksessa kysyntä parani vertailukaudesta, mutta Ruotsissa siivouksen liikevaihto laski. Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu oli vahvaa koko vuoden orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Liiketoiminta teki kuitenkin tappiollisen liiketuloksen.

Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni myös siivouksessa, jossa tulosta rasittivat useisiin suuriin asiakkuuksiin liittyneet aloituskustannukset sekä Ruotsin siivousliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus. Kiinteistöhuollon kannattavuus parani merkittävästi.

Korjausrakentamisessa kysyntä heikkeni koko vuoden ajan. Yhtiö sulki alkuvuonna kannattamattomia toimipisteitä, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon. Tehdyt sopeuttamistoimet pienensivät korjausrakentamisen operatiivista liiketappiota merkittävästi.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto laski 10,9 % 39,4 miljoonaan euroon (44,2; 58,0). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6; 1,4) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,4; 1,1).

Toimialan liikevaihto laski lyhyestä lämmityskaudesta johtuvan alhaisen kysynnän vuoksi. Liikevaihtoa laski myös strategian mukainen liiketoiminnan edelleen keskittäminen valituille maantieteellisille alueille. Kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvien energiasisältöjen ansiosta.

 

 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
10-12/2015
7-9/2015
4-6/2015
 1-3/2015
10-12/2014
 
Liikevaihto
 
Ympäristöpalvelut
64,2
64,7
66,5
60,9
64,8
 
Teollisuuspalvelut
20,3
21,0
20,8
14,8
20,3
 
Kiinteistöpalvelut
71,7
70,5
70,1
70,7
68,8
 
Uusiutuvat energialähteet
11,7
5,6
9,1
12,9
12,0
 
Toimialojen välinen liikevaihto
-2,8
-2,3
-2,4
-2,1
-3,5
 
L&T yhteensä
165,2
159,6
164,2
157,3
162,3
 
Liikevoitto
 
Ympäristöpalvelut
7,4
11,0
10,8
6,5
10,8
 
Teollisuuspalvelut
1,8
2,9
2,5
-0,4
1,6
 
Kiinteistöpalvelut
1,0
4,9
1,8
0,3
1,7
 
Uusiutuvat energialähteet
0,3
0,6
0,5
0,7
1,0
 
Konsernihallinto ja muut
-1,0
-0,1
-1,2
-0,7
-1,2
 
L&T yhteensä
9,7
19,3
14,4
6,5
14,0
 
Liikevoittoprosentti
 
Ympäristöpalvelut
11,6
17,0
16,3
10,7
16,6
 
Teollisuuspalvelut
9,1
13,7
11,9
-2,5
8,0
 
Kiinteistöpalvelut
1,5
6,9
2,6
0,5
2,5
 
Uusiutuvat energialähteet
2,6
9,9
5,8
5,5
8,7
 
L&T yhteensä
5,9
12,1
8,8
4,1
8,6
 
Rahoituskulut, netto
-1,0
-1,0
-0,8
0,5
-3,4
 
Voitto ennen veroja
8,6
18,4
13,6
7,0
10,6
 

 Ulkomaan toiminnan liikevaihto maittain

 
 
 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
2013
 
Ruotsi
22,3
23,8
30,9
 
Latvia*
-
2,8
16,5
 
Venäjä
6,7
9,3
7,6
 
* Yhtiö myi Latvian liiketoimintansa 13.3.2014
 

 Liikevaihto toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
Muutos %
 
Ympäristöpalvelut
256,5
254,5
0,8
 
Teollisuuspalvelut
77,0
77,8
-1,0
 
Kiinteistöpalvelut
282,9
274,7
3,0
 
Uusiutuvat energialähteet
39,4
44,2
-10,9
 
Eliminoinnit
-9,5
-11,6
 
Yhteensä
646,3
639,7
1,0
 

 Liikevoitto toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
2015
%
2014
%
Muutos %
 
Ympäristöpalvelut
35,8
14,0
37,3
14,7
-4,0
 
Teollisuuspalvelut
6,8
8,9
6,5
8,4
5,2
 
Kiinteistöpalvelut
8,1
2,9
10,6
3,9
-24,2
 
Uusiutuvat energialähteet
2,1
5,3
1,6
3,7
29,0
 
Konsernihallinto ja muut
-3,0
-7,6
 
Yhteensä
49,9
7,7
48,5
7,6
2,9