EDELLYTÄMME VASTUULLISTA TOIMINTAA KOKO TOIMITUSKETJULTAMME

Olemme suuri valtakunnallinen ja paikallinen tavara-, aine- ja palvelunostaja. Tavoitteenamme on turvallinen, kestävä ja kustannustehokas toimitusketju koko tuotteiden ja palveluiden elinkaari huomioiden. Samaa haluamme tarjota myös omille asiakkaillemme.
 

Merkittävä osa ostoistamme tehdään Suomessa toimivilta yrityksiltä (2015: 95 %) ja loput muista EU-maista.  

Parantaaksemme toimitusketjumme vastuullisuutta kehitämme systemaattisesti omaa toimintaamme ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa. Yritysvastuuohjelmassamme vastuullisen toimitusketjun tavoitteena on toimittaja-arviointiprosessin kehittäminen sekä tuotantovälineiden ja -aineiden ympäristövaikutusten vähentäminen. Yritysvastuun ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoimme siitä vuosittain vuosikertomuksessa.

Toimitusketju 2017_kuva.jpg

 

Vastuullisuus ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä

Edellytämme koko toimitusketjumme noudattavan lakeja, sopimuksia ja työehtoja sekä täyttävän vastuullisuusvaatimuksemme liittyen ympäristövastuuseen, palveluntoimittajien toimitusketjun vastuullisuuteen, laatuun ja työturvallisuuteen. Keskitetty, tuote- ja palvelukategorioihin perustuva osto-organisaatio, takaa yhtenäiset ostokäytännöt koko konsernissa.  

Toimittajien valinnassa painotamme toiminnan luotettavuutta, eettisiä ja ympäristöön liittyviä periaatteita sekä palvelun tai tuotteen laatua ja kustannustehokkuutta, joiden kaikkien on täytettävä tiukat vaatimuksemme. Uuden sopimustoimittajan yhteistyö kanssamme voi alkaa vasta sen jälkeen, kun toimittaja on vastannut itsearviointikyselyyn ja jonka perusteella teemme ratkaisun yhteistyön aloittamisesta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.   

Harmaan talouden torjumiseksi edellytämme tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuutemme piirissä olevien toimittajiemme kuulumista tilaajavastuu.fi -palveluun. 

Auditoinnit ehkäisevät riskejä

Palveluntoimittajiemme osalta suurimmat riskit liittyvät taloudellisten näkökohtien lisäksi työsuhde- ja työturvallisuusasioihin. Jätteiden vastaanottajien osalta riskit kohdistuvat vaatimustenmukaisuuteen ja toimittajien oman toiminnan ympäristöturvallisuuteen.  

Riskien ehkäisemiksi auditoimme toimittajiamme säännöllisesti. Auditointien tarkoituksena on selvittää täyttääkö toimittaja vastuullisuusvaatimuksemme ja auditoitavien toimittajien valinta perustuu joko ennalta määriteltyihin toimittajaryhmiin, toimittajien itsearviointeihin tai muihin havaintoihin yhteistyöhömme liittyen.