Liputusilmoitukset

Liputusilmoitus 4.7.2017

Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.6.2017 ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 7,53 prosenttiin.

Liputusilmoitus 10.4.2013
Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.4.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 4,98 prosenttiin.

Liputusilmoitus 12.3.2013
Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.3.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 5,5 prosenttiin.

Liputusilmoitus 11.12.2012
Lassila & Tikanoja Oyj sai 11.12.2012 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 4,9 prosenttiin.

Liputusilmoitus 8.3.2012
Lassila & Tikanoja Oyj sai 8.3.2012 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 3,9 prosenttiin.

Liputusilmoitus 7.8.2009
Lassila & Tikanoja Oyj sai 7.8.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,7 prosenttiin.

Liputusilmoitus 12.5.2009
Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.5.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut  5,2 prosenttiin.

Liputusilmoitus 30.4.2009
Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.4.2009 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 7,6 prosenttiin.

Liputusilmoitus 21.5.2008
Lassila & Tikanoja Oyj sai 20.5.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 10,7 prosenttiin.

Liputusilmoitus 26.3.2008
Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.3.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,5 prosenttiin.

Liputusilmoitus 10.4.2006
Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.4.2006 Tapiola-ryhmältä ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n  osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,6 prosenttiin.

Liputusilmoitus 10.3.2005
Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.3.2005 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 5,1 prosenttiin.

Liputusilmoitus 22.12.2004
Lassila & Tikanoja Oyj sai 22.12.2004 ilmoituksen, jonka mukaan Tapiola-ryhmän osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä  oli 5,1 prosenttia Lassila & Tikanoja Oyj:n osakeannista johtuvan osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin 21.12.2004.

Liputusilmoitus 10.12.2004
Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.12.2004 ilmoituksen, jonka mukaan Tapiola-ryhmän osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 6,1 prosenttiin.

Liputusilmoitus 5.4.2004
Lassila & Tikanoja Oyj sai 5.4.2004 ilmoituksen, jonka mukaan Tapiola-ryhmän osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,9 prosenttiin.

Liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola sekä Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden ja sijoitusrahastojen omistusosuudet äänimäärästä ja osakepääomasta lasketaan yhteen.