Painopiste kannattavassa kasvussa

Strategiamme keskittyy kannattavaan kasvuun lisäämällä markkinaosuuttamme nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa, parantamalla tuotantoketjun kustannustehokkuutta ja toimitusketjun laadun hallintaa. Toimintaympäristön suotuisten muutosten johdosta Uusiutuvat energialähteet -toimiala myös tukee koko konsernin kannattavaa kasvua.

 

Toimintaympäristö

 

• Lisääntyvä puubiomassan kysyntä
Uusien investointien myötä puubiomassan kysyntä lisääntyy. Tällä hetkellä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään noin 80 prosenttia, mikä takaa, että raaka-ainetta riittää myös jatkossa.

 

• Nykyisen hallitusohjelman suotuisat tavoitteet
Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi hiiletön, puhdas ja uusiutuva energia. Toimintaympäristö on suotuisa bioenergialiiketoiminnan kehittämiselle.

 

• Kiristyvät ilmastotavoitteet
Ilmastotavoitteilla on positiivinen vaikutus Uusiutuvien energialähteiden liiketoimintaan, sillä se auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten hiilidioksidipäästöjä.

 

Uusiutuvien energialähteiden strategian kulmakivet

 
• Markkinaosuuden lisääminen nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa

Tavoittelemme laajempaa kumppanuutta nykyisissä asiakkuuksissa sekä uusia asiakkaita nykyisillä toiminta-alueilla.

 

• Tuotantoketjun tehostaminen
Parempi tuotantoketjun hallinta lisää kustannustehokkuutta ja nostaa energiasisältöjä. Metsäenergian tuotantoketjut optimoidaan suurasiakaskohtaisesti.

 

• Toimitusketjun laadun hallinta
Tehostamme varastojen hallintaa, optimoimme hankintamääriä sekä minimoimme hävikin koko tuotantoketjussa.