Vahvistamme markkina-asemaamme kehittämällä palvelutarjoomaamme ja huolehdimme operatiivisesta tehokkuudestamme

Teollisuusasiakkaamme haluavat entistä tiukemmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Teollisuuspalvelut auttaa asiakasta tässä tavoitteessa huolehtimalla tukipalveluista kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme ratkaisuja jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ja turvalliseen loppusijoitukseen, viemärihuoltoon ja prosessipuhdistukseen sekä ympäristörakentamiseen.

 

Toimintaympäristö

Seuraavilla trendeillä on vaikutusta Teollisuuspalveluiden liiketoimintaan L&T:n strategiakaudella 2016-2020:

• Ympäristövastuun merkitys kasvaa, mikä lisää ympäristöpalveluiden kysyntää.

​• EU on asettamassa pitkän aikavälin tavoitteita kiertotalouden edistämiseksi, minkä johdosta toimintaympäristö uuden teknologian ja jätehuoltoratkaisujen kehittämiselle paranee.

• Kaatopaikkoihin liittyvä liiketoiminta on murroksessa. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto lisää kierrätysratkaisujen kysyntää. Jätteenpolton lisääntyminen luo lisätarvetta tuhkien käsittelylle ja kierrätysratkaisuille.

• Teollisuuden aloilla on nähtävissä piristymisen merkkejä mikä avaa mahdollisuuksia Teollisuuspalveluille tarjota laajempia tukipalvelukokonaisuuksia asiakkaillemme.

Teollisuuspalveluiden strategian kulmakivet

Tehokas ja keskitetty toimintamalli
Keskeltä ohjattu tehokas kalusto- ja työvoimaresurssien ohjaus parantaa operatiivista tehokkuutta, lisää joustoa ja tukee kasvua mahdollistaen joustavan asiakastarpeiden mukaisen organisoitumisen.

Tehokas myynnin ja asiakkuudenhoidon hallinta
Selkeät segmenttivastuut ja kasvusuunnitelmat mahdollistavat suunnitelmallisen ja tehokkaan myyntityön ja asiakkuudenhoidon. Hoidamme asiakkuuksiamme suunitelmallisesti ja haluamme jatkuvasti parantaa asiakassuhdettamme.

Syvällinen integroituminen valittuihin asiakkuuksiin
Integroidumme tiiviisti suurasiakkaidemme prosesseihin ja toimintamalleihin asiakaslähtöisen palvelukehittämisen ja ratkaisujen avulla. Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme asiakkaidemme hyväksi.​

Kasvu teollisuusasiakkaissa
Haemme kasvua teollisuussegmentissä laajentamalla palvelutarjoomaa nykyisissä suurasiakkaissa ja varmistamalla uudet asiakkuudet segmenttikohtaisella suunnittelulla. ​

• Resurssien tehokas hyödyntäminen
Parannamme kannattavuutta ja kasvatamme osuuttamme myös pienten ja keskisuurten asiakkaitten markkinoilla hyödyntämällä nykykaluston tarjoamia mahdollisuuksia. Kehitämme myös asiakaspalveluamme palvelemaan entistä paremmin pieniä ja keskisuuria asiakkaitamme.​