Lämpökäsitelty eurolava

Eurolava voi olla myös lämpökäsitelty, jolloin sen tunnistaa IPPC-leimasta. YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO on laatinut IPPC - sopimuksen perusteella puista pakkausmateriaalia koskevan ISPM 15-standardin, jossa määritellään puiselle pakkausmateriaalille käsittely- ja merkintävaatimukset.
 
Lämpökäsitellyn eurolavan tarkoituksena on estää puutavara- ja kasvintuhoojien (esim. mäntyankeroisen) leviäminen maasta toiseen puupakkausmateriaalin mukana. Standardi vaikuttaa puisen pakkausmateriaalin tuontiin ja vientiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa. Maakohtaiset vienti/tuonti- yms. vaatimukset löydät täältä.
 
ISPM 15 -standardin mukainen merkintä puisessa pakkausmateriaalissa korvaa aiemmin kyseessä olevan materiaalin viennissä vaaditun kasvinterveystodistuksen tai tässä käytössä olleet erilaiset muut merkinnät. Lämpökäsittelyssä puuta kuumennetaan niin, että sen sisäkerrokset saavuttavat vähintään 56°C lämpötilan vähintään 30 minuutiksi. 
ISPM15 -standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden myöntävänä viranomaisena toimii kansallinen kasvinsuojeluviranomainen, Suomessa Evira.
 
Lisätietoa IPPC merkinnästä löydät Eviran sivuilta täältä.
​​​