Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

25.10.2017 klo 8.00

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017​

- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 175,9 miljoonaa euroa (166,0 Me), liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (19,1 Me) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,39 e)

- Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,3 % 505,1 miljoonaan euroon (493,5 Me), liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa (39,9 Me) ja osakekohtainen tulos 0,65 euroa (0,91 e)

- Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta

 

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ

”Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Tulos oli vertailukautta heikompi. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vertailukaudesta hyvän kysynnän ansiosta. Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta kannattavuus heikkeni muun muassa kasvaneiden polttoainekustannusten takia. Ympäristöpalveluiden markkina-asema on vahvistunut erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kiinteistöpalveluissa tulosta rasittavat edelleen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut. Toimenpiteet korjausrakentamisen kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä ja ne vaikuttavat jo positiivisesti. Myös siivouksen tulos on kehittynyt myönteisesti. Strategiamme mukaisesti laajensimme toimintaamme kasvavilla Ruotsin markkinoilla ja saimme elokuun lopussa päätökseen kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavan Veolia FM AB:n (L&T FM AB) kaupan. Integraatio on käynnissä ja se etenee suunnitellusti.”

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 175,9 miljoonaa euroa (166,0 Me) ja se kasvoi 6,0 %. Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (19,1 Me),
mikä oli 10,0 % (11,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,39 e).

Liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Sen ohella Teollisuuspalvelut ja Kiinteistöpalvelut kasvattivat liikevaihtoaan. Ympäristöpalveluissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja Uusiutuvissa energialähteissä vertailukautta alhaisempi.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa, mutta muiden toimialojen kannattavuus jäi vertailukautta alhaisemmaksi.

L&T FM AB:n yritysoston liikevaihtovaikutus kolmannella neljänneksellä oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoittovaikutus oli negatiivinen osto- ja integraatiokuluista johtuen.

 

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 505,1 miljoonaa euroa (493,5 Me) ja se kasvoi 2,3 %. Liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa (39,9 Me), mikä oli 6,5 % (8,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,91 e).

Tammi-syyskuun aikana liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Sen ohella liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa, oli Ympäristöpalveluissa vertailukauden tasolla ja vertailukautta alhaisempi Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa. Ympäristöpalveluiden, Uusiutuvien energialähteiden ja Kiinteistöpalveluiden kannattavuus oli vertailukautta alhaisempi. Liiketoiminnan edellisvuotta alhaisemman kannattavuuden lisäksi liikevoittoa painoivat toiselle ja kolmannelle neljännekselle kirjatut 1,1 miljoonan euron kulut, jotka liittyvät kesäkuussa julkaistuun L&T FM AB:n yritysostoon ja integraatioon. Lisäksi yhtiö korotti vuoden toisella neljänneksellä kaatopaikkojen sulkemiseen liittyviä kuluvarauksiaan 0,6 miljoonalla eurolla.


 

L&T FM AB:n yritysoston liikevaihtovaikutus oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoittovaikutus oli negatiivinen osto- ja integraatiokuluista johtuen.

 

Avainlukuja

 

7-9/
2017

7-9/
2016

Muutos

1-9/
2017

1-9/
2016

Muutos

1-12/
2016

 

 

 

Liikevaihto, Me

175,9

166,0

6,0 %

505,1

493,5

2,3 %

661,8

Liikevoitto, Me

17,6

19,1

-7,9 %

32,8

39,9

-18,0 %

50,5

Liikevoittoprosentti

10,0

11,5

6,5

8,1

 

7,6

Voitto ennen veroja, Me

18,0

18,7

-3,3 %

32,6

39,4

-17,3 %

50,1

Osakekohtainen tulos, e

0,35

0,39

-9,4 %

0,65

0,91

-28,2 %

1,13

Liiketoiminnan rahavirta/osake, e

0,35

0,76

-53,2 %

0,93

0,88

6,7 %

1,99

EVA, Me

11,7

14,1

-17,1 %

16,7

24,9

-32,9 %

30,7 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes
Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 68,1 miljoonaa euroa (68,2 Me). Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (10,2 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolla. Liikevoittoa laskivat etenkin edellisvuotta korkeammat polttoainekulut ja jätehuollon kunnallistamisten vaikutukset uusioraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin. Ympäristöpalveluiden markkina-asema on vahvistunut erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 198,3 miljoonaa euroa (198,2 Me). Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (24,8 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Toimialan alkuvuoden liikevoittoa laskivat edellisvuotta korkeammat polttoainekulut, jätehuollon kunnallistamisten vaikutukset uusioraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvien kuluvarausten 0,6 miljoonan euron korotus toisella neljänneksellä.


Teollisuuspalvelut

Kolmas neljännes

Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (23,9 Me). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,4 Me).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vaarallisissa jätteissä, viemärihuollossa ja prosessipuhdistuksessa. Ympäristörakentamisen liikevaihto ja liikevoitto olivat vertailukautta alhaisemmat.

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli tammi-syyskuussa 66,8 miljoonaa euroa (60,7 Me). Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (5,2 Me).

Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialan palvelulinjoilla paitsi ympäristörakentamisessa, jossa se pysyi vertailukauden tasolla.

Liikevoitto kasvoi etenkin vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa. Ympäristörakentamisen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas neljännes
Kiinteistöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 11,8 % ja oli 79,9 miljoonaa euroa (71,5 Me). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (6,1 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta siivouksessa ja oli vertailukautta alhaisempi toimialan muilla palvelulinjoilla.

Siivouksen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvän kysynnän ansiosta. Kiinteistöpalveluiden muiden palvelulinjojen liikevoitto laski vertailukaudesta. Korjausrakentamisen tehostamistoimenpiteiden vaikutukset alkoivat näkyä kolmannella neljänneksellä. Kiinteistöhuollon tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut.

L&T FM AB:n yritysosto saatiin päätökseen elokuun lopussa. Integrointi etenee suunnitellusti ja L&T FM on otettu mukaan konserniraportointiin syyskuun alusta lähtien.


 

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 222,8 miljoonaa euroa (216,5 Me). Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (10,9 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Liikevaihto kasvoi siivouksessa. Myös liikevoitto parani edelleen siivouksessa, mutta aleni muilla toimialan palvelulinjoilla. Tulos jäi korjausrakentamisessa vertailukaudesta ensimmäisen neljänneksen huonon tuloksen ja toisen neljänneksen tehostamistoimista aiheutuneiden kustannusten vuoksi, kiinteistötekniikassa edellisvuotta alhaisemman kysynnän vuoksi ja kiinteistöhuollossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneiden tulosvaikutusten vuoksi.

Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa (5,3 Me). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1 Me).

Toimialan liikevaihto jäi vertailukautta alemmalle tasolle kierrätyspolttoaineiden heikon kysynnän vuoksi. Pienet volyymit heijastuivat myös liikevoittoon.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (25,2 Me). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,8 Me).

Toimialan liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen heikentyneen kysynnän vuoksi.


RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 35,9 miljoona euroa (33,6 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 17,3 miljoonaa euroa (sitoutui 23,0 Me). Vertailukauden käyttöpääoman sitoutumiseen vaikutti negatiivisesti vuoden 2016 aikana sovellettu erilainen TyEL-maksukäytäntö.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 165,0 miljoonaa euroa (95,6 Me).

Korolliset nettovelat olivat 133,1 miljoonaa euroa (65,7 Me) ja ne nousivat 94,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja lisääntyivät 67,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Toteuttaakseen L&T FM AB:n yritysoston yhtiö nosti 70 miljoonan euron pitkäaikaisen pankkilainan kolmannen neljänneksen aikana.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 Me). Nettorahoituskulut olivat -0,0 % (-0,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskuluja pienensi olennaisesti L&T FM:n yritysostoa varten otetusta valuuttasuojauksesta realisoitunut kurssivoitto.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,0 % (1,6 %). Loppuvuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 21,3 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 39,8 % (47,2 %) ja gearing-prosentti 63,0 (30,7). Likvidit varat olivat kauden lopussa 31,9 miljoonaa euroa (30,0 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20 miljoonaa euroa (0,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

16.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2017.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 95,4 miljoonaa euroa (27,1 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Merkittävin investointi oli L&T FM AB:n yritysosto. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista Kiinteistöpalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kiinteistöhuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Muiden palvelulinjojen osalta käyttöönotot jatkuvat.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 848 (7 278). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 892 (8 198) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 328 (7 291) ja muissa maissa 1 564 (907) henkilöä. Muutokset johtuvat pääasiassa L&T FM AB:n yritysostosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-syyskuussa 2017 oli 4 548  434 kappaletta, mikä on 11,8 % (13,1 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 84,8 miljoonaa euroa (82,6 Me). Korkein hinta oli 20,89 euroa ja alin 17,22 euroa. Päätöskurssi oli 18,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 695,0 miljoonaa euroa (662,0 Me).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 400 862 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 398 012 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 393 924 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 050 (10 697) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,7 % (17,6 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

13.6.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa vuoden 2017 näkymiään. Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhtiö laski kuluvan vuoden liikevoittoennustettaan Kiinteistöpalveluiden ja erityisesti korjausrakentamisen liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi.

20.6.2017 yhtiö kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen Veolian Ruotsin kiinteistötekniikkaan keskittyvän palveluliiketoiminnan ostamisesta hankkimalla Veolia FM AB:n koko osakekannan Veolia Nordic AB:ltä. Yhtiö kertoi haluavansa yrityskaupan avulla vahvistaa läsnäoloaan Ruotsin kiinteistöpalvelumarkkinalla laajentamalla palveluvalikoimaansa kiinteistötekniikan palveluihin.

4.7.2017 yhtiö tiedotti, että se on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % ja noussut 7,53 %:iin.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat

vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnoissa voivat vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.9.2017

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

Me

7-9/2017

7-9/2016

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

 

 

Liikevaihto

175,9

166,0

505,1

493,5

661,8

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,9

0,6

4,4

3,2

4,8

Varaston muutos

1,0

1,1

1,6

2,4

1,1

 

 

Materiaalit ja palvelut

-55,8

-51,0

-160,7

-151,7

-206,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-71,2

-66,4

-216,2

-211,2

-280,8

Liiketoiminnan muut kulut

-23,2

-21,8

-71,7

-67,3

-91,4

Poistot ja arvonalentumiset

-9,9

-9,5

-29,7

-29,0

-38,8

 

 

Liikevoitto

17,6

19,1

32,8

39,9

50,5

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

0,5

-0,4

-0,1

-0,5

-0,4

 

 

Voitto ennen veroja

18,0

18,7

32,6

39,4

50,1

 

 

Tuloverot

-4,5

-3,7

-7,5

-4,5

-6,7

 

 

Tilikauden voitto

13,5

14,9

25,1

34,9

43,4

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

Emoyhtiön omistajille

13,5

14,9

25,1

34,9

43,4

Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

Osakekohtainen tulos, e

0,35

0,39

0,65

0,91

1,13

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

0,35

0,39

0,65

0,91

1,13

  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Me

7-9/2017

7-9/2016

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Tilikauden voitto

13,5

14,9

25,1

34,9

43,4

Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Suojausrahasto, käyvän arvon muutos

0,1

0,1

0,0

0,3

0,4

Muuntoerot

-1,2

-0,3

-1,4

-0,4

-0,1

Muuntoerot määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä

-1,2

-0,2

-1,4

0,0

0,3

Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen

12,4

14,7

23,7

34,9

43,7

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

12,4

14,7

23,7

34,9

43,7

Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

 

KONSERNITASE

Me

9/2017

9/2016

12/2016

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

165,6

116,4

116,5

Hankittu sopimuskanta

5,3

5,4

5,2

Kilpailukieltosopimukset

0,1

0,1

0,1

Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista

0,5

0,6

0,6

Muut aineettomat hyödykkeet

22,3

19,6

20,8

193,8

142,2

143,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Maa-alueet

5,3

5,0

5,3

Rakennukset ja rakennelmat

40,7

40,3

40,7

Koneet ja kalusto

104,6

102,2

104,8

Muut aineelliset hyödykkeet

0,1

0,1

0,1

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

2,5

4,7

5,3

153,2

152,3

156,1

Muut pitkäaikaiset varat

Myytävissä olevat sijoitukset

0,6

0,6

0,6

Rahoitusleasingsaamiset

0,4

1,4

1,2

Laskennalliset verosaamiset

5,4

5,5

5,5

Muut saamiset

2,8

1,8

1,7

9,2

9,3

9,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä

356,1

303,7

308,3

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

26,8

26,3

24,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

130,8

95,3

90,5

Johdannaissaamiset

0,0

0,1

0,3

Ennakkomaksut

1,1

10,7

0,6

Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat

0,0

0,0

0,0

Rahavarat

31,9

30,0

28,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä

190,7

162,3

144,5

Varat yhteensä

546,8

466,0

452,8 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

19,4

19,4

19,4

Muut rahastot

-4,5

-3,4

-3,1

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

0,6

0,4

0,4

Kertyneet voittovarat

170,7

162,6

162,7

Tilikauden voitto

25,1

34,9

43,4

211,3

213,9

222,8

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,2

0,2

0,2

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

211,4

214,1

223,0

Velat

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

25,1

24,3

24,8

Eläkevelvoitteet

1,5

0,9

1,0

Varaukset

4,7

4,4

4,8

Rahoitusvelat

140,4

62,7

63,5

Muut velat

0,4

0,3

0,3

172,1

92,5

94,3

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Rahoitusvelat

24,7

33,0

3,4

Ostovelat ja muut velat

137,4

122,7

129,9

Johdannaisvelat

0,1

0,2

0,1

Verovelat

0,1

1,5

0,1

Varaukset

1,0

1,9

2,0

163,2

159,4

135,5

 

 

 

Velat yhteensä

335,3

251,9

229,8

 

 

 

Oma pääoma ja velat  yhteensä

546,8

466,0

452,8 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

Me

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto

25,1

34,9

43,4

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

Verot

7,5

4,5

6,7

Poistot ja arvonalentumiset

29,7

29,0

38,8

Rahoitustuotot ja –kulut

0,1

0,5

0,4

Muut

0,5

-2,8

-2,1

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta

62,9

66,1

87,2

Käyttöpääoman muutos

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-8,4

-18,2

-2,5

Vaihto-omaisuuden muutos

-1,9

-2,7

-1,4

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-7,0

-2,1

6,6

Käyttöpääoman muutos

-17,3

-23,0

2,7

Maksetut korot

-1,8

-1,4

-2,0

Saadut korot

0,3

0,2

0,3

Maksetut verot

-8,2

-8,2

-11,7

Liiketoiminnan nettorahavirta

35,9

33,6

76,4

Investointien rahavirta

Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-67,2

-1,8

-1,8

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

-17,3

-20,6

-33,9

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit

0,0

0,8

0,8

Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin

-0,8

-

-

Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos

-0,3

0,2

0,2

Saadut osingot investoinneista

-

0,0

0,0

Investointien nettorahavirta

-85,5

-21,3

-34,6

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen muutos

19,9

-0,2

-0,2

Pitkäaikaisten lainojen nostot

70,0

-

-

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-1,3

-3,5

-34,8

Maksetut osingot

-35,3

-32,6

-32,6

Rahoituksen nettorahavirta

53,3

-36,4

-67,6

Likvidien varojen nettomuutos

3,7

-24,0

-25,9

Likvidit varat tilikauden alussa

28,2

54,0

54,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

0,0

-0,1

0,0

Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa

31,9

30,0

28,2

 

 

 

 

Likvidit varat

 

 

 

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Rahavarat

31,9

30,0

28,2

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

31,9

30,0

28,2

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Me

Osake-pääoma

Muunto-erot

Suoja-us-
rahasto

Sijoite-
tun vapaan pää-
oman rahasto

Kerty-
neet voitto-
varat

Emo-
yhtiön omista-
jille kuuluva oma pääoma

Määrä-

ysvallat-tomien omista-
jien osuus

Oma pää
oma yhteen-

Oma pääoma 1.1.2017

19,4

-3,0

-0,1

0,4

206,1

222,8

0,2

223,0

Laaja tulos

Tilikauden tulos

25,1

25,1

0,0

25,1

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

0,0

0,0

0,0

  Suojausrahasto käyvän arvon muutos

0,0

0,0

0,0

  Muuntoerot

 

-1,4

 

 

0,0

-1,4

0,0

-1,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-1,4

0,0

25,1

23,7

0,0

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeperusteiset etuudet

0,1

-0,1

0,0

0,0

Maksetut osingot

-35,3

-35,3

-35,3

Palautuneet osingot

0,0

0,0

0,0

Omien osakkeiden ostot

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,1

-35,5

-35,3

-35,3

Muut muutokset

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

Oma pääoma 30.9.2017

19,4

-4,5

0,0

0,6

195,8

211,3

0,2

211,4

 

 

 

 

 

Me

Osake-pääoma

Muunto-
erot

Suoja-
us-
rahasto

Sijoite-
tun vapaan pää-
oman rahasto

Kerty-
neet voitto-
varat

Emo-yhtiön omista-
jille kuuluva oma pääoma

Määrä-

ysvallat-tomien omista-
jien osuus

Oma pääoma yhteen-

Oma pääoma 1.1.2016

19,4

-2,9

-0,4

0,5

194,7

211,2

0,1

211,4

Laaja tulos

Tilikauden tulos

34,9

34,9

0,0

34,9

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

0,0

0,0

Suojausrahasto käyvän arvon muutos

0,3

0,3

0,3

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Muuntoerot

 

-0,4

 

 

 

-0,4

0,0

-0,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-0,4

0,3

34,9

34,9

0,0

34,9

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeperusteiset etuudet

0,0

0,4

0,4

0,4

Maksetut osingot

-32,6

-32,6

-32,6

Palautuneet osingot

0,0

0,0

0,0

Omien osakkeiden ostot

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

-32,2

-32,2

-32,2

Muut muutokset

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

Oma pääoma 30.9.2016

19,4

-3,3

-0,1

0,4

197,5

213,9

0,2

214,1 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

7-9/2017

7-9/2016

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Osakekohtainen tulos, e

0,35

0,39

0,65

0,91

1,13

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

0,35

0,39

0,65

0,91

1,13

Liiketoiminnan rahavirta/osake, e

0.35

0.76

0.93

0.88

1.99

EVA, Me*

11,7

14,1

16,7

24,9

30,7

Bruttoinvestoinnit, Me

74,8

8,5

95,4

27,1

41,6

Poistot ja arvonalentumiset, Me

9,9

9,5

29,7

29,0

38,8

Oma pääoma/osake, e

5,51

5,58

5,81

Oman pääoman tuotto, %

15,4

21,9

20,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

13,7

17,7

17,4

Omavaraisuusaste, %

39,8

47,2

50,4

Gearing, %

63,0

30,7

17,3

Korolliset nettovelat, Me

133,1

65,7

38,7

Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin

7 848

7 278

7 199

Henkilöstö, koko- ja osa-aikaiset yhteensä kauden lopussa

8 892

8 198

7 931

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl

keskimäärin kauden aikana

38 394

38 374

38 375

kauden lopussa

38 398

38 378

38 378

keskimäärin kauden aikana, laimennettu

38 409

38 389

38 390

 

* EVA = liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus. WACC: 2017 6,69 %, 2016 6,56 %

 

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu tilinpäätöksessä 31.12.2016 esitettyjä, voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Lisäksi on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja käyttöön otettuja IFRS-standardien muutoksia. Näillä IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

Tarkempaa tietoa laskentaperiaatteista löytyy Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernitilinpäätöksestä 31.12.2016.

Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat EVA ja liiketoiminnan rahavirta/osake. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat osavuosikatsauksen lopussa.

Osavuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin soveltaminen

 

Lassila & Tikanoja  tulee soveltamaan standardia 1.1.2018 alkaen.

IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, milloin myyntituottoja voidaan tulouttaa ja kuinka paljon. IFRS 15 korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan.

Uusi standardi sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. IFRS 15 standardin mukaan myyntituotot tulee kohdistaa suoritevelvoitteille suhteellisten erillismyyntihintojen perusteella. Suoritevelvoite on määritelty lupaukseksi toimittaa tavara ja/tai palvelu. Myynnin kirjaaminen tapahtuu ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.

Lassila & Tikanoja aloitti standardin käyttöönottoon valmistautumisen vuonna 2016 laatimalla ylätasoisen analyysin yhtiön asiakassopimuksista toimialoittain / tulovirroittain. Merkittävä osa yhtiön tulovirroista muodostuu palvelujen tuottamisesta. Myyntituotot palveluista tuloutetaan tällä hetkellä sitä mukaa kun palveluja tuotetaan. Yhtiö on alustavasti arvioinut, että palvelua koskeva määräysvalta siirtyy ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhtiön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa kun yhteisö tuottaa suoritetta. Näin ollen yhtiö täyttää suoritevelvoitteen ja kirjaa myyntituoton IFRS 15 standardin mukaisesti ajan kuluessa. Merkittäviä muutoksia olemassa oleviin tuloutuskäytäntöihin ei tämän hetken arvioiden mukaan näin ollen ole tulossa.

Sopimusten läpikäynnin yhteydessä on myös tunnistettu asiakkuuksia ja sopimuksia, joissa tuloutuksen ajoitus ja esimerkiksi muuttuvan vastikkeen laskentatapa voivat muuttua. Muutokset liittyvät lähinnä projektien tuloutuksen ajoitukseen ja määrään. Tulovirrat joihin mahdollisia muutoksia voi tulla edustavat alle 10 % konsernin tämän hetken liikevaihdosta.

Lisäksi IFRS 15 edellyttää nykyistä tarkempia liitetietoja. Yhtiön muodostaa tilikauden 2017 aikana prosessit, joiden avulla nämä liitetiedot tullaan keräämään.

Yhtiö tulee ottamaan standardin käyttöön takautuvasti jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen IAS 8:n mukaisesti ottaen huomioon IFRS 15 standardin mahdollistamat käytännön apukeinot.


 

 

SEGMENTTITIEDOT

Liikevaihto

7-9/2017

 

7-9/2016

 

Me

Ulkoinen

Toimi-alojen välinen

Yhteensä

Ulkoinen

Toimi-alojen välinen

Yhteensä

Liike-vaihto yhteensä, muutos %

 

 

Ympäristöpalvelut

67,4

0,7

68,1

67,5

0,8

68,2

-0,2

Teollisuuspalvelut

24,6

0,8

25,3

22,5

1,4

23,9

6,0

Kiinteistöpalvelut

79,2

0,7

79,9

70,8

0,7

71,5

11,8

Uusiutuvat energialähteet

4,7

0,0

4,8

5,3

0,0

5,3

-10,9

Eliminoinnit

-2,2

-2,2

 

-2,9

-2,9

 

Yhteensä

175,9

0,0

175,9

166,0

0,0

166,0

6,0

 

1-9/2017

 

1-9/2016

 

Me

Ulkoinen

Toimi-alojen välinen

Yhteensä

Ulkoinen

Toimi-alojen välinen

Yhteensä

Liike-vaihto yhteensä, muutos %

 

 

Ympäristöpalvelut

196,0

2,4

198,3

195,7

2,5

198,2

0,1

Teollisuuspalvelut

64,3

2,5

66,8

58,4

2,3

60,7

10,1

Kiinteistöpalvelut

220,7

2,0

222,8

214,3

2,2

216,5

2,9

Uusiutuvat energialähteet

24,0

0,1

24,2

25,1

0,1

25,2

-4,0

Eliminoinnit

-7,0

-7,0

 

-7,1

-7,1

 

Yhteensä

505,1

0,0

505,1

493,5

0,0

493,5

2,3

 

12/2016

 

 

Me

Ulkoinen

Toimialo-jen välinen

Yhteensä

 

 

 

Ympäristöpalvelut

261,2

3,6

264,8

 

Teollisuuspalvelut

78,7

3,4

82,1

 

Kiinteistöpalvelut

285,3

2,9

288,3

 

Uusiutuvat energialähteet

36,6

0,2

36,8

 

Eliminoinnit

 

-10,1

-10,1

 

Yhteensä

661,8

0,0

661,8

 Liikevoitto

Me

7-9/

2017

%

7-9/

2016

%

1-9/

2017

%

1-9/

2016

%

1-12/

2016

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöpalvelut

9,7

14,2

10,2

14,9

23,3

11,8

24,8

12,5

31,3

11,8

Teollisuuspalvelut

3,6

14,4

3,4

14,2

6,0

9,0

5,2

8,6

7,8

9,5

Kiinteistöpalvelut

5,1

6,4

6,1

8,5

6,0

2,7

10,9

5,0

13,5

4,7

Uusiutuvat energialähteet

0,0

-0,7

0,1

2,0

0,5

1,9

0,8

3,1

1,5

4,1

Konsernihallinto ja muut

-0,8

 

-0,7

 

-3,0

 

-1,8

 

-3,7

 

Yhteensä

17,6

10,0

19,1

11,5

32,8

6,5

39,9

8,1

50,5

7,6

 

 

MUUT SEGMENTTITIEDOT

Me

 

9/2017

9/2016

12/2016

 

 

Varat

 

Ympäristöpalvelut

215,9

219,1

215,4

 

Teollisuuspalvelut

75,6

72,2

69,5

 

Kiinteistöpalvelut

189,9

113,5

97,2

 

Uusiutuvat energialähteet

23,3

23,2

23,5

 

Konsernihallinto ja muut

1,7

0,8

11,1

 

Kohdistamattomat varat

 

40,4

37,2

36,0

 

L&T yhteensä

546,8

466,0

452,8

 

 

 Velat

 

Ympäristöpalvelut

47,2

52,9

54,7

 

Teollisuuspalvelut

26,4

23,9

22,4

 

Kiinteistöpalvelut

60,3

45,4

46,9

 

Uusiutuvat energialähteet

7,4

6,5

7,0

 

Konsernihallinto ja muut

3,7

1,4

6,6

 

Kohdistamattomat velat

 

190,4

121,8

92,2

 

L&T yhteensä

335,3

251,9

229,8

 

 

Me

7-9/2017

7-9/2016

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Investoinnit

 

 

 

 

 

Ympäristöpalvelut

6,2

4,0

17,8

13,4

18,5

Teollisuuspalvelut

2,1

2,1

5,6

5,5

8,2

Kiinteistöpalvelut

66,5

2,1

71,4

8,0

14,5

Uusiutuvat energialähteet

0,0

0,2

0,2

0,3

0,3

Konsernihallinto ja muut

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

L&T yhteensä

74,8

8,5

95,4

27,1

41,6

 

 

 

 

 

 

Poistot

 

 

 

 

 

Ympäristöpalvelut

4,8

4,9

14,4

14,8

19,6

Teollisuuspalvelut

1,8

1,7

5,3

4,9

6,7

Kiinteistöpalvelut

3,2

2,9

9,7

9,1

12,2

Uusiutuvat energialähteet

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

Konsernihallinto ja muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L&T yhteensä

9,9

9,5

29,7

29,0

38,8

 

 

 

 

 

 

 

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Me

7-9/2017

4-6/2017

1-3/2017

10-12/2016

7-9/2016

Liikevaihto

Ympäristöpalvelut

68,1

67,4

62,9

66,5

68,2

Teollisuuspalvelut

25,3

23,6

17,9

21,4

23,9

Kiinteistöpalvelut

79,9

71,4

71,4

71,8

71,5

Uusiutuvat energialähteet

4,8

7,3

12,1

11,6

5,3

Toimialojen välinen liikevaihto

-2,2

-2,5

-2,3

-3,0

-2,9

L&T yhteensä

175,9

167,2

161,9

168,3

166,0

Liikevoitto

Ympäristöpalvelut

9,7

7,7

5,9

6,5

10,2

Teollisuuspalvelut

3,6

2,6

-0,2

2,6

3,4

Kiinteistöpalvelut

5,1

1,1

-0,3

2,6

6,1

Uusiutuvat energialähteet

0,0

0,2

0,3

0,7

0,1

Konsernihallinto ja muut

-0,8

-1,5

-0,6

-1,8

-0,7

L&T yhteensä

17,6

10,1

5,1

10,5

19,1

Liikevoittoprosentti

Ympäristöpalvelut

14,2

11,5

9,4

9,7

14,9

Teollisuuspalvelut

14,4

10,9

-1,1

11,9

14,2

Kiinteistöpalvelut

6,4

1,6

-0,4

3,6

8,5

Uusiutuvat energialähteet

-0,7

2,9

2,4

6,2

2,0

L&T yhteensä

10,0

6,0

3,2

6,2

11,5

Rahoitustuotot ja -kulut, netto

0,5

-0,7

0,1

0,1

-0,4

Voitto ennen veroja

18,0

9,4

5,2

10,6

18,7

 


EVA-TULOKSEN TÄSMÄYTYS LIIKEVOITTOON

Me

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Liikevoitto

32,8

39,9

50,5

Sijoitettu pääoma (rullaava 12 kk vuosineljännesten keskiarvo)

319,5

304,9

300,6

Sijoitetulle pääomalle laskettu kustannus

-16,0

-15,0

-19,7

EVA

16,7

24,9

30,7

 

  

HANKITUT LIIKETOIMINNOT YHTEENLASKETTUNA

Käypä arvo yhteensä

Me

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Aineettomat hyödykkeet

0,6

1,1

1,1

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1,0

1,8

1,8

Sijoitukset

0,0

0,0

0,0

Saamiset

0,3

1,7

1,7

Rahavarat

1,0

2,3

2,3

Varat yhteensä

2,9

6,9

6,9

Muut velat

0,3

1,0

1,0

Laskennallinen verovelka

0,0

0,0

0,0

Velat yhteensä

0,3

1,0

1,0

Hankittu nettovarallisuus

 

2,6

5,9

5,9

Kokonaisvastike

4,1

8,8

8,8

Liikearvo

1,5

2,9

2,9

Vaikutus rahavirtaan

Rahana maksettu vastike

-4,1

-8,8

-8,8

Hankitun yrityksen rahavarat

1,0

2,3

2,3

Maksettu edellisenä vuonna

-

3,6

3,6

Maksamatta

0,2

1,0

1,0

Investointien kassavirta

-3,0

-1,8

-1,8

 

 

L&T FM AB:n osto saatiin päätökseen 31.8.2017 ja se on konsolidoitu konserniin 1.9.2017 alkaen. IFRS:n mukaiset kauppahintalaskelmat ovat vielä kesken johtuen kaupan toteutumisen ja Q3 osavuosikatsauksen välisestä lyhyestä ajasta. Alustavana esitetty liikearvo tulee vielä merkittävästi muuttumaan sen jälkeen, kun asianmukaiset käypään arvoon arvostettavat yksilöitävät erät on siitä ensin erotettu.

Hankitut nettovarat olivat 16,4 miljoonaa euroa ja hankinnan vaikutus liikearvoon syyskuun lopussa on 47,7 miljoonaa euroa. Hankinnan nettovaikutus investointien kassavirtaan on  64,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 L&T FM AB:n (entinen Veolia FM AB) liikevaihto oli 952 miljoonaa Ruotsin kruunua (102 Me) ja operatiivinen tulos (EBIT) 62 miljoonaa Ruotsin kruunua (6,6 Me). Taseen loppusumma oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä noin 300 miljoonaa Ruotsin kruunua (31 Me) ja yhtiön palveluksessa on 580 henkilöä.

 

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

Me

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa

143,2

134,9

134,9

Hankitut liiketoiminnat

49,9

1,4

1,4

Muut investoinnit

5,1

6,9

9,2

Vähennykset

0,0

0,2

0,2

Poistot ja arvonalentumiset

-4,4

-3,4

-4,8

Siirrot erien välillä

0,0

2,6

2,7

Kurssierot

-0,1

-0,4

-0,4

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

193,8

142,2

143,2 

 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET


 

Me

1-9/2017

1-9/2016

1-12/2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa

156,1

161,5

161,5

Hankitut liiketoiminnat

0,1

0,8

0,8

Muut investoinnit

23,6

18,0

30,2

Vähennykset

-1,1

-0,5

-0,7

Poistot ja arvonalentumiset

-25,3

-25,6

-34,0

Siirrot erien välillä

0,0

-2,6

-2,7

Kurssierot

-0,3

0,6

1,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

153,2

152,3

156,1


INVESTOINTISITOUMUKSET

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset

0,2

0,1

0,1

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset

7,6

9,9

7,2

Yhteensä

7,8

9,9

7,3

 

RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN

Me                     30.9.2017

Lainat ja muut saamiset

Myytävissä olevat rahoitus-
varat

Efektiivi-sen koron menetel-mällä kirjattavat rahoitus-
velat

Suojaus
laskenna alaiset johdan-
naiset

Tase-erien kirjanpito-
arvot

Käyvän arvon hierarkia-
taso

 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Myytävissä olevat sijoitukset

0,6

0,6

3

Rahoitusleasing-saamiset

0,4

0,4

2

Muut saamiset

1,3

1,3

 

 

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

 

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

121,7

121,7

Rahoitusleasing-saamiset

0,7

0,7

Johdannaissaamiset

0,0

0,0

Rahavarat

31,9

 

 

 

31,9

Rahoitusvarat yhteensä

156,0

0,6

0,0

156,6

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Lainat

126,9

126,9

2

Rahoitusleasingvelat

13,5

13,5

Muut velat

0,2

0,2

 

 

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lainat

22,6

22,6

Rahoitusleasingvelat

2,1

2,1

Ostovelat ja muut velat

72,0

72,0

Johdannaisvelat

 

 

 

0,1

0,1

2

Rahoitusvelat yhteensä

237,1

0,1

237,2

 

Tase-erien käyvät arvot eivät eroa merkittävästi tase-erien kirjanpitoarvoista. 

Me                     30.9.2016

Lainat ja muut saamiset

Myytävissä olevat rahoitus-varat

Efektiivi-
sen koron menetel-mällä kirjattavat rahoitus-
velat

Suojaus-
laskennan alaiset johdan-
naiset

Tase-erien kirjanpito-
arvot

Käyvän arvon hierarkia-taso

 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Myytävissä olevat sijoitukset

0,6

0,6

3

Rahoitusleasingsaamiset

1,4

1,4

2

Muut saamiset

1,6

1,6

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset

88,4

88,4

Rahoitusleasingsaamiset

1,0

1,0

Johdannaissaamiset

 

 

 

0,1

0,1

Rahavarat

30,0

 

 

 

30,0

 

Rahoitusvarat yhteensä

122,2

0,6

0,1

122,9

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

59,6

59,6

2

Lainat

3,1

3,1

Rahoitusleasingsaamiset

 

 

0,0

 

0,0

 

Muut velat

 

 

 

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

 

 

 

 

Lainat

 

32,6

 

32,6

 

Rahoitusleasingvelat

 

 

0,4

 

0,4

 

Ostovelat ja muut velat

 

68,7

 

68,7

Johdannaisvelat

 

 

 

0,2

0,2

2

Rahoitusvelat yhteensä

 

164,4

0,2

164,6


Tase-erien käyvät arvot eivät eroa merkittävästi tase-erien kirjanpitoarvoista.


VASTUUSITOUMUKSET

 

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Omista sitoumuksista annetut vakuudet

Kiinnitykset maanvuokraoikeuteen

0,2

0,2

0,2

Muut vakuudet

0,1

0,1

0,1

Ympäristölupien edellyttämät pankkitakaukset

10,4

12,4

10,9

Muut vakuudet ovat vakuustalletuksia.

Käyttöleasing- ja muut vuokravastuut

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Erääntyy 1 vuoden kuluessa

9,6

7,3

7,4

Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa

13,0

11,0

11,4

Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua

3,9

3,9

4,0

Yhteensä

26,6

22,2

22,7

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Koronvaihtosopimukset

 

 

 

 

 

 

 

Me

9/2017

9/2016

12/2016

 

 

 

 

Koronvaihtosopimusten nimellisarvot

 

 

 

 

 

 

 

Erääntyy 1 vuoden kuluessa

1,8

31,8

1,8

Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa

1,8

3,6

2,7

Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

3,6

35,5

4,5

Käypä arvo

-0,1

-0,2

-0,1

Koronvaihtosopimukset, jotka on tehty vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvien rahavirtojen suojauksiksi ja joihin on sovellettu IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Suojaukset ovat olleet tehokkaita ja niiden käyvän arvon muutokset on esitetty kauden laajassa tuloslaskelmassa. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat katsauskauden päättävän päivän markkinatietoihin.

Hyödykejohdannaiset

Me

9/2017

9/2016

12/2016

Diesel-swapsopimusten nimellisarvot

Erääntyy 1 vuoden kuluessa

1,4

1,2

1,3

Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

1,4

1,2

1,3

Käypä arvo

0,0

0,1

0,3


Hyödykejohdannaiset on tehty tulevien diesel-ostojen suojaamiseksi. Sopimuksiin sovelletaan IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa ja käyvän arvon muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan oman pääoman suojausrahastoon. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksiin.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimennettu lukumäärä keskimäärin

Liiketoiminnan rahavirta / osake:
liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

EVA:
liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus
WACC 2017: 6,69 % ja 2016: 6,56 %

Oma pääoma / osake:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto, %:
(tilikauden voitto / oma pääoma (keskiarvo)) x 100

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(voitto ennen veroja + rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)) x 100

Omavaraisuusaste, %:
oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Gearing, %:
korolliset nettovelat / oma pääoma x 100

Korolliset nettovelat:
korollinen vieras pääoma - likvidit varat

Helsinki 25.10.2017

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073


Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi
kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vähennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 500 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi