​Lassila & Tikanoja on jälleen menestynyt erinomaisesti kansainvälisessä yritysten ilmastotyötä arvioivassa vertailussa, jonka toteuttaa vuosittain maailman johtavien sijoittajien toimeksiannosta kestävää taloutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävä CDP-järjestö. L&T sijoittui CDP Climate –arviossa maailman kärkiyhtiöiden joukkoon, Leadership-tasolle, toiseksi parhaalla luokituksella A-.

”Ilmastoasioiden merkitys korostuu sijoituspäätöksissä jatkuvasti ja on ilo huomata, että sijoittajat näkevät toimittamamme tiedon tukevan heidän päätöksentekoaan. Tavoitteenamme on vuoteen 2020 mennessä vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 25 %  vuoden 2012 tasoon verrattuna”, toteaa yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

”Lisäksi tavoitteenamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa löytää jatkuvasti uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi materiaali- ja energiatehokkuutta lisäämällä ja kiertotalouden logiikkaa hyödyntäen”, Mikkonen sanoo. Vuonna 2016 L&T onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa vähentämään hiilidioksidipäästöjä noin 1,0 miljoonalla CO₂-ekvivalenttitonnilla. 

Pohjoismaissa Leadership-tason eli arvosanan A tai A- saavuttaneita yrityksiä oli yhteensä 34 ja Suomessa 13. Leadership-tasolle arvioitujen yritysten katsotaan toimivan ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ymmärtävän hyvin ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä laativan ja toteuttavan strategioita näiden riskien ja mahdollisuuksien hillitsemiseksi tai hyödyntämiseksi.

CDP:n ilmasto-ohjelman (CDP Climate) tavoitteena on arvioida yritysten toimenpiteitä ilmastoriskien torjumiseksi sekä vähähiilisten tuotteiden ja palvelujen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tänä vuonna arvioon osallistui noin 2500 yritystä eri puolilta maailmaa, Pohjoismaista osallistujia oli 292 ja Suomesta 52.

Vuoden 2017 raportti ja tulokset löytyvät CDP:n sivuilta: https://www.cdp.net/en/scores-2017

CDP on johtava ympäristö- ja ilmastoindeksi sijoittajille, ja CDP:n tietopankki yritysten raportoimista, ilmastonmuutokseen liittyvistä tiedoista on maailman laajin. CDP edustaa yli 800 institutionaalista sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli kolmasosa koko maailman sijoitetusta pääomasta.