L&T Muoviportti

Muovin kierrättäminen raaka-aineena on ekologisesti ja ekonomisesti järkevää. Uusiomuovin hinta ja hiilijalanjälki ovat neitseelliseen muoviraaka-aineeseen verrattuna huomattavasti pienempiä. Lisäksi uusiomuovin käyttö pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

L&T Muoviportti uusioi muoviteollisuuden prosessihylyt ja epäkurantit tuotteet takaisin korkealaatuiseksi uusiomuoviraaka-aineeksi. Uusioimme myös teollisuudessa ja kaupan alalla syntyvän syntypaikkalajitellun pakkausmuovijätteen raaka-aineeksi muoviteollisuudelle.

Muovirejektit prosessoidaan nykyaikaisilla tuotantolinjoilla muovilaaduittain. Käsittelemämme muovilaadut kattavat lähes kaikki muovilaadut kuten mm. polyolefiinit. Erilaisia raaka-aineita on valikoimissamme noin 130 kpl.

Laadukas syntypaikkalajittelu sekä tehokas logistiikka mahdollistavat muovin kierrättämisen laadukkaana raaka-aineena.