Jätealueiden rakentaminen

​Kierrätysmateriaaleista rakennettu jätealue säästää rahaa ja luontoa. L&T rakentaa uusia, ylläpitää toiminnassa olevia sekä sulkee käytöstä poistettuja jätealueita. Jätealueiden rakenteet ovat merkittävä teollisuuden sivutuotteiden, pilaantuneiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden hyötykäyttökohde.

Paikalliset, läheltä saatavat kierrätysmateriaalit ovat usein edullisin ratkaisu sekä kustannuksiltaan että ympäristön kuormituksen kannalta.

L&T: kaatopaikkojen kätilö, holhooja ja hautausurakoitsija

L&T vastaa jätealueen kaikista vaiheista: suunnitelmien laatimisesta, rakentamisesta, ylläpidosta ja peittämisestä käytön päätyttyä. Yhden urakoitsijan kanssa toimiminen tuo monta hyötyä:

• Projektinhallinta helpottuu
• Resursseja vapautuu omaan liiketoimintaan
• Yhdenmukainen raportointi helpottaa kokonaiskustannusten hallintaa
 
Kaikki L&T:n toimenpiteet tehdään aina voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristölupien edellyttämällä tavalla.
​​​​​