Teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö

L&T kierrättää ja hyötykäyttää jätteitä toteuttaen myös uusia innovaatioita. Kevennämme näin teollisuuden ympäristökuormitusta ja leikkaamme jätekustannuksia.

L&T huolehtii kaikista teollisuusyrityksen jätteistä vaarallisista jätteistä lietteisiin ja tuhkiin. Teemme jätteistä raaka-ainetta teollisuudelle ja polttoainetta voimalaitoksiin. Käytämme teollisuuden jätteitä myös rakennusmateriaaleina neitseellisten materiaalien sijaan. Yrityksen jätekustannukset pienenevät, kun kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vähenee.

Hyötykäytettäviä sivutuotteita ja jätteitä ovat esimerkiksi:

  • tuhkat
  • kuonat
  • lietteet ja sakat
  • purkujätteet, betonit ja tiilet
  • erilaiset hiekkamateriaalit
  • muut teollisuuden prosessijätteet

L&T toimii kymmenien tuhansien yritysten jätehuollon kumppanina. Jalostamme vuosittain yli 200 000 tonnia jätettä uusioraaka-aineeksi.​​​​​​