Pilaantuneen maaperän kunnostaminen

​Pystymme auttamaan kaikissa pilaantuneeseen maaperään liittyvissä asioissa. L&T:n lähes koko Suomen kattava vastaanottoverkosto pienentää pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksesta syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Hyötykäyttö säästää rahaa ja luontoa

Valtaosa L&T:n käsittelemästä pilaantuneesta maasta ohjataan hyötykäyttöön. Käsitellyt maa-ainekset hyödynnetään maanrakennuksessa, esimerkiksi jätealueiden rakenteissa. Hyötykäyttöön kelpaamattomat maat loppusijoitetaan ja stabiloidaan tarvittaessa turvallisen loppusijoituksen varmistamiseksi. Kaikki L&T:n toimenpiteet tehdään aina voimassaolevien ympäristölupien mukaisesti.​​​​​