Kaivon tyhjennys

L&T tyhjentää ja puhdistaa kaikentyyppiset likakaivot sadevesikaivoista rasvanerotuskaivoihin. Likakaivon tyhjennys voidaan tehdä joko kertatilauksena tai sovituin välein huoltosopimuksella. Tyhjennysten yhteydessä tarkastamme likakaivon kunnon sekä hälyttimen toiminnan. Viemärihuoltomme palvelee kaikkialla Suomessa.
 

Sadevesikaivo

Sadevesikaivojen pohjalla on yleensä lietepesä, johon kertyy sadeveden mukana valuva hiekka, lehdet, roskat ja muu kiintoaines. Sadevesikaivot on suositeltavaa tyhjentää vähintään kerran vuodessa.
 

Lokakaivo

L&T:n palveluun kuuluu niin säiliöiden, sakokaivojen kuin jätevesikaivojenkin tyhjennykset ja tarkastukset.
 

Rasvanerotuskaivo

Rasvanerotin estää rasvapitoisten vesien pääsyn viemäriverkostoon. Erottimen suositeltava tyhjennysväli on vähintään kaksi kertaa vuodessa, sillä hyytyneet rasvat tukkivat nopeasti kiinteistön omat viemärit ja aiheuttavat ongelmia kunnallisessa verkostossa.
 

Öljynerotuskaivo

Öljynerottimen tehtävänä on estää öljypitoisten nesteiden pääsy viemäriverkostoon. Öljynerottimen tyhjennysväli määräytyy kohteen käyttöasteen, jätevesimäärien ja erottimen koon perusteella. Erotin kannattaa tarkistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. L&T valmistaa jäteöljystä kierrätyspolttoainetta.
 

Hiekanerotuskaivo

Hiekanerotin estää hiekan ja muun kiintoaineksen pääsyn viemäriverkostoon. Erotin on suositeltavaa tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Puhdistettua jätettä hyödynnetään muun muassa maarakennuksessa.