Märkäimupalvelut ammattitaidolla L&T:ltä

L&T:n nesteimurit ja vesi-imurit siirtävät, imevät ja puhaltavat erilaisia nesteitä ja lietteitä. Vastaamme muun muassa vaarallisten aineiden siirroista, imuruoppauksista ja tulvavahinkojen korjauksista.
 
L&T:lta saat myös erilaisten varastosäiliöiden tyhjennykset ja pesut, kuten öljysäiliöiden, viljasiilojen, energialaitosten tuhkasiilojen sekä elintarviketeollisuuden raaka-ainesäiliöiden.
 

Imulakaisu

Imulakaisuautomme puhdistavat taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti esimerkiksi teollisuusalueita, asfalttipintoja tai öljyn likaamia liikenneväyliä. Sementti- ja alumiinitehtaissa teemme puhdistuksia kuivalakaisuautolla.
​​