Ympäristövahinkojen puhdistus

Meiltä löytyy tulppa ja tahranpoistaja.
 
L&T toimittaa ympäristövahinkojen torjuntalaitteistot nopeasti vahinkopaikalle kaikkialla Suomessa. Yksi puhelinsoitto riittää: vastaamme ympäristövahingon ensitorjunnasta, puhdistuksesta ja viranomaisraportoinnista.
 
Ensin torjunta, sitten jälleenrakennus
 
Asiakkaan yhteydenoton jälkeen L&T:n asiantuntijat selvittävät vahingon laadun ja hälyttävät paikalle oikean torjunta- ja puhdistuskaluston. Ensitorjunnan jälkeen ympäristön puhdistus aloitetaan nopeasti. Puhdistustoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa alueiden pesut ja imutyöt huomioiden kaivot ja viemärit, tilojen osastointi ja alipaineistus, rakenteiden kunnostaminen tai vaihtaminen.
 
Jälleenrakennusvaiheessa kohde palautetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan: pilaantuneet maamassat korvataan puhtaalla maalla ja julkisivut, asfaltoinnit sekä viherrakenteet korjataan. Lopuksi L&T toimittaa raportin vahingon hallinnasta asiakkaalle ja viranomaisille.
​​​