Jätä suurvahinkojen hoito L&T:n ammattilaisille

Säästäminen kannattaa aloittaa tallentamalla puhelimeen numero 010 636 2000.

L&T:llä toimii suurvahinkojen hoitamiseen erikoistunut ammattitaitoinen ryhmä. Ryhmän tavoitteena on minimoida vahingon vaikutukset asiakkaan liiketoiminnassa ja estää lisävahinkojen syntyminen.

Palvelupakettimme koostuu raivaus-, puhdistus- ja saneeraustöistä sekä vahinkotapauksissa syntyvien jätemateriaalien käsittelystä tai asianmukaisesta loppusijoituksesta.

Jatkuvasti kiristyvät viranomaismääräykset asettavat vaatimuksia muun muassa vahinkojen raportointiin ja tarkkailuun. Hallitsemme kokonaisuuden aina ensimmäisestä puhelinsoitosta loppuraporttiin asti.

Ympärivuorokautinen päivystyspalvelumme toimii puhelinnumerossa 010 636 2000. L&T palvelee kaikkialla Suomessa. ​​​