Nopea vahingontorjunta L&T:ltä

Syyt ehtii selvittämään myöhemminkin.

L&T:n vahinkoturva takaa nopean vahingontorjunnan onnettomuustilanteen jälkeen. Etukäteissuunnittelu auttaa minimoimaan vahingosta aiheutuvia kustannuksia ja liiketoiminnan häiriötä.

Vahinkoturvasopimus on ennakoiva ja asiakaskohtaisesti räätälöity suunnitelma erilaisten vahinkotilanteiden varalle. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja siinä ennakoidaan mahdollisia riskitekijöitä sekä listataan jälkivahinkojen torjuntaa edesauttavia toimenpiteitä.

Vahinkoturvasuunnitelman riskikartoitus huomioi esimerkiksi kiinteistössä käytettävät kemikaalit, tuotanto- ja sähkölaitteet sekä niiden sijainnin. Vahinkoturvasopimus kattaa mm. palo-, vesi-, sää- ja ilkivaltavahingot. Erilaisten vahinkotilanteiden varalle L&T tarjoaa ammattitaitoisen projektinjohdon sekä kattavan palveluvalikoiman, johon sisältyy jälkivahinkojentorjunta, palosaneeraus, kuivauspalvelut, korjausrakentaminen sekä erikoispuhdistukset.

Vahinkoturvasopimukseen kuuluu:

• Asiantuntijan tekemä vahinkoturvasuunnitelma
– Riskitekijöiden tunnistaminen
– Pohjakuvat
– Toimintaohjeet
– Yhteystiedot

• 24/7 käytössä oleva päivystyspalvelu

• L&T:n kattavat palvelut vahingon sattuessa


 ​​​