Tekniset vuosihuollot

Teknisten vuosihuoltojen tarkoituksena on säilyttää järjestelmien sekä laitteistojen arvo ja käytettävyys. Huollolla varmistetaan järjestelmien ja laitteistojen toiminnan ja turvallisuuden säilyminen halutulla tasolla sekä varmistetaan suunniteltu käyttöikä ja energiatehokkuus.

Huollot perustuvat valvontaan, huoltotoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja havaintoihin sekä oikea-aikaisuuteen. Energian kulutuksen seuranta ja tarkkailu on oleellinen osa toimintaamme. Vuosihuoltojen yhteydessä kartoitetaan myös laitteistojen uusimis- ja korjaustarpeet.
​​