L&T:n ympäristöjohtaminen tehostaa yrityksen osaamista

Autamme yrityksiä mittaamaan, ennakoimaan ja minimoimaan toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja ympäristökustannuksia sekä johtamaan yrityksen ympäristövastuullisuutta.  

Ympäristöjohtaminen on keskeinen kilpailuetutekijä. Sen tarve korostuu yrityksissä, jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Ympäristöjohtamisen palvelut vastaavat haasteisiin, jotka syntyvät mm. tiukentuvan ympäristölainsäädännön, erilaisten ympäristöraportointistandardien ja sertifiointien yleistymisen sekä vastuullisuuden merkityksen kasvun myötä.

Ympäristöjohtamisen palvelut voidaan jakaa eri osa-alueisiin:

Ympäristöhuollon konsultointipalvelut:

 • Jätetilojen mitoituspalvelut  ja suunnittelupalvelut
 • Jätehuollon toiminnan kehitys
 • Tuotannon sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset
 • Toimintatapojen ja työkalujen kehittäminen ympäristöraportointia varten
 • Johdon ympäristöraportointi
 • Hävikkimestari-sovellus ja konsultointipalvelut ruokahävikin minimoimiseksi
 • Ympäristömanagerit


Ympäristöhuollon lakipalvelut ja säädöspalvelut:

 • Lainsäädännön seurantatietokanta Linnunmaa LEX
 • Vaatimuksenmukaisuuden tarkastus


Ympäristöhuollon informaatiopalvelut ja laskentapalvelut:

 • Ympäristöraportointi
 • Ympäristöviestintä
 • CO2-laskenta


Ympäristöhuollon valmennus ja koulutus:


Laboratoriopalvelut ja mittaukset:

 • Sertifioidut näytteenottopalvelut 
​​​​​